เงินเยียวยาโควิดรอบ 2 มีอะไรบ้าง อัพเดต 2564

หลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระลอกที่สอง ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อทั้งระบบเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตของประชาชนและภาคธุรกิจ ทั้งที่กำลังจะกลับมาเข้าสู่ในสภาวะปกติ แต่สถานการณ์กลับแย่ลง ด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสระลอก 2

แต่ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับประชาชนทุกคนที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งล่าสุด มีการเปิดเผยว่า กระทรวงการคลังพร้อมดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนด้วยโครงการคล้ายกับเงินเยียวยา5000 ในครั้งแรก ด้วยวงเงินที่เหลืออยู่ ที่คาดว่าจะได้รับความเห็นชอบ ในหลักการจากคณะรัฐมนตรีที่กำลังจะมีการประชุมในช่วงสุดสัปดาห์ เพื่ออนุมัติเงินเยียวยาโควิดรอบ2 ด้วยการสั่งให้กระทรวงการคลังเตรียมเปิดลงทะเบียน เข้าร่วมโครงการเงินเยียวยาโควิด2564 กับชื่อโครงการ “เราชนะ” เพื่อขอรับเงินเยียวยาโควิดรอบ2 จำนวน 3,500 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยสามารถเริ่มได้ในเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นเดือนที่มีประกาศและคำสั่งให้หยุดการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลาย ๆ กิจกรรมที่ส่งผลต่อประชาชนผู้ที่ควรได้รับสิทธิ

  ลิงก์ผู้สนับสนุน

โครงการเราชนะ เงินเยียวยาโควิด2564

ผลสืบเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดล่าสุด โดยคาดว่าจะมีผลการอนุมติเห็นชอบในการดำเนินการโครงการเงินเยียวยาโควิดรอบ2 กับโครงการ “เราชนะ” ในการประชุมอีกครั้งในวันที่ 19 มกราคม 2564 นี้ที่จะมีการลงรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อบรรเทาผลกระทบให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ระลอกใหม่ ซึ่งมีรายละเอียดในการจ่ายเงินเยียวยาโควิดรอบ2 ด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งเข้าเกณฑ์และมีคุณสมบัติ โดยผู้รับสิทธิ์จะได้รับเงินเยียวยาโควิด2564 จำนวน 3500 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวมเป็นเงินจำนวน 7,000 บาท ทั้งนี้รายละเอียด ณ ปัจจุบันเป็นการคาดการณ์ตามรายละเอียดของโครงการ “เราชนะ” ที่ได้มีออกมาจากกระทรวงการคลัง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การลงทะเบียนเงินเยียวยาโควิดรอบ2 โครงการเราชนะ จะมีการเปิดให้ลงทะเบียน ช่วงปลายเดือนมกราคม 2564 โดยครอบคลุมผู้ได้รับสิทธิประมาณ 30 – 35 ล้านคน ซึ่งเป็นประชาชนในกลุ่มใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ระลอก 2 นี้ โดยจะมีเพียงผู้ที่มีเงื่อนไขดังนี้เท่านั้น ที่จะไม่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ คือ

 • ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
 • กลุ่มข้าราชการจำนวนกว่า 3 ล้านคน
 • พนักงานและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ
 • ลูกจ้างที่อยู่ในฐานะผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม มาตรา 33 จำนวนร่วม 11 ล้านคน
 • ผู้ที่มีรายได้สูง

***ทั้งนี้ การหารือในวันที่ 19 มกราคม 2564 จะมีการหารือในรายละเอียดว่าจะมีการจ่ายเงินเยียวยาโควิดรอบ2 ทั้งประเทศหรือเฉพาะกลุ่มพื้นที่เฝ้าระวังรวม 28 จังหวัด และจากข้อมูลล่าสุดจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งเปิดเผยว่าโครงการจ่ายเงินเยียวยาโควิด2564 โครงการเราชนะ นั้นเป็นมาตรการเยียวยาระยะสั้นที่จะเปิดให้ประชาชนที่ได้รับกระทบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ ซึ่งรัฐบาลจะนำฐานข้อมูลเดิม จากผู้ที่เข้าร่วมโครงการกับรัฐบาลมาคัดกรองคุณสมบัติ โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ซึ่งมีด้วยกัน 2 กลุ่ม คือ

 • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 14 ล้านคน
 • ผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ที่ยืนยันใช้สิทธิแล้วราว 13.8 ล้านคน

 

มาตรการเยียวยาโควิดรอบ2 ธอส.รวมไทย สร้างชาติ

ธอส.รวมไทย สร้างชาติ ปี 2564 พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เป็นลูกค้าธนาคารกับ 4 มาตรการใหม่ล่าสุด ที่มุ่งเน้นการลดภาระให้ลูกค้าทั่วประเทศ ช่วยลูกค้าทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากโควิด-19 เลือกจ่ายเงินงวดเหลือ 25% หรือ 50% หรือ 75% ตัดทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ผ่าน “โครงการ ธอส. รวมไทย สร้างชาติ ปี 2564”

มาตรการที่ 9 สำหรับลูกค้าที่เคยเข้าร่วมหรืออยู่ระหว่างใช้มาตรการช่วยเหลือเยียวยาโควิดรอบ2 ของ ธอส. สำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ ไม่อยู่ระหว่างการประนอมหนี้ ลดเงินงวดผ่อนชำระ (ตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย) เหลือ 25% หรือ 50% หรือ 75% ของเงินงวด ผ่อนชำระในปัจจุบันเป็นระยะเวลา 6 เดือน (ก.พ.-ก.ค. 64) ลงทะเบียนผ่านแอป GHB ALL ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 64 เวลา 9.00 น. ถึง 29 ม.ค. 64 เวลา 22.00 น.

มาตรการที่ 10 สำหรับลูกหนี้สถานะ NPL และลูกหนี้สถานะ NPL ที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ ลดเงินงวดผ่อนชำระ (ตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย) เหลือ 25% หรือ 50% หรือ 75% ของเงินงวดผ่อนชำระในปัจจุบันเป็นระยะเวลา 6 เดือน (ก.พ.- ก.ค.64) ลงทะเบียนผ่านแอป GHB ALL ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 64 เวลา 9.00 น. ถึง – 26 ก.พ.64 เวลา 22.00 น.

มาตรการที่ 11 สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือเยียวยาโควิดรอบ2 ของ ธอส. สำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ ไม่อยู่ระหว่างการประนอมหนี้ ลดเงินงวดผ่อนชำระ (ตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย) เหลือ 25% หรือ 50% หรือ 75% ของเงินงวดผ่อนชำระในปัจจุบันเป็นระยะเวลา 6 เดือน (ก.พ.-ก.ค. 64) ลงทะเบียนผ่านแอป GHB ALL ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 64 เวลา 9.00 น. ถึงวันที่ 26 ก.พ.64 เวลา 22.00 น.

มาตรการที่ 12 สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs สินเชื่อประเภทแฟลต 1.ลดเงินงวดผ่อนชำระ (ตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย) เหลือ 25% หรือ 50% หรือ 70% ของเงินงวดผ่อนชำระในปัจจุบันเป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนหรือไม่เกินมิ.ย.64 หรือ 2.พักชำระหนี้ถึงมิ.ย. 64 ในกรณีที่ได้รับผลกระทบทำให้รายได้ไม่เพียงพอในการชำระหนี้ ติดต่อยื่นคำขอเข้ามาตรการที่ 12 ได้ที่สาขาทั่วประเทศภายในวันที่ 31 มี.ค.64

ขั้นตอนการลงทะเบียนใช้บริการ ธอส.รวมไทย สร้างชาติ ปี2564

 • ดาวน์โหลด App GHB ALL เปิด และกดใช้งานครั้งแรก
 • สมัครใช้บริการด้วยตนเอง ได้ที่หน้า GHB ALL
 • กรอกหมายเลขประจำตัว 10 หลัก (ซึ่งจะได้รับผ่าน SMS)
 • กรอกหมายเลข OTP ได้จากเบอร์โทรศัพท์ ที่ได้ลงทะเบียนกับธนาคาร
 • กรอกเลขที่บัญชีเงินกู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับธนาคาร
 • กรอกหมายเลขบัตรประชาชน
 • ตั้งรหัสผ่านครั้งแรกและยืนยันรหัส
 • กำหนด PIN 6 หลักและยืนยันอีกครั้งหลังจากยืนยัน ใช้บริการ App ได้ทันที

 

 

มาตรการ ช่วยเยียวยาโควิดรอบ2 การไฟฟ้า

จากการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 12 มกราคม 2564 ได้มีการลงมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือและจ่ายเงินเยียวยาโควิด2564 สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 ดังนี้ 

ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรีเยียวยาโควิดรอบ2

 • ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1 ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี/ ใช้ไฟฟ้าเกิน 90 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรกและคิดค่าไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่ 91 เป็นต้นไปตามปกติ
 • ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก ประเภท 2 ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี/ ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรกและคิดค่าไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่ 51 เป็นต้นไปตามปกติ

ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าเยียวยาโควิดรอบ2

 • ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.2 และ 1.2 ใช้หน่วยการใช้ไฟฟ้าตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน ธันวาคม 2563 เป็นเดือนฐานสำหรับการคิดเงิน
 • การใช้ไฟฟ้ารายเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐานให้คิดค่าไฟฟ้าจากหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริงในเดือนนั้น
 • การใช้ไฟฟ้ารายเดือนมากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐาน ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วย  หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยเดือน ธันวาคม 2563/ ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 500 แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยของเดือนธันวาคม 2563 บวกด้วยร้อยละ 50 ของหน่วยส่วนที่เกินหน่วยเดือนธันวาคม 2563/ ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 1,000 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยของเดือนธันวาคม 2563 บวกด้วยร้อยละ 70 ของหน่วยส่วนที่เกินหน่วยเดือนธันวาคม 2563

 

อ้างอิง 1 2 3

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar