เงินเยียวยา ม.33 39 40 ไม่เข้า ไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ทำไง

หลังรัฐบาลได้เริ่มทยอยโอนเงินเยียวยา ประกันสังคม มาตรา 33 39 40 เพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 ให้ผู้ประกันตนไปแล้ว แต่เพื่อนๆ ที่เงินเยียวยา ม.33 39 40 ไม่เข้า ไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท และมีความสงสัยว่าต้องทำยังไงถึงจะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ตามมาหาคำตอบได้เลย

 

เงินเยียวยา ม.33 39 40 ไม่เข้า ไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ทำไง

1.เข้าไปเช็คสิทธิ์ ที่ www.sso.go.th หน้าตรวจสอบสิทธิ

เงินเยียวยา ม.33 39 40 ไม่เข้า ไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ทำไง ขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆ เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยา ม.33 39 40 ที่โอนไม่สำเร็จได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หน้าตรวจสอบสิทธิ ตามวิธีการด้านล่าง

1) เข้าไปที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม หรือ คลิกที่ www.sso.go.th

2) คลิกเลือกเมนู “ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ” ที่ตรงกับประกันสังคม ม.33 39 40 ของตนเอง จากนั้นคลิกเข้าไปเพื่อเช็กสิทธิการจ่ายเงินเยียวยาค่าครองชีพคนละ 5,000 บาท

3) กรอกเลขประจำตัวประชาชน และกรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพ จากนั้นคลิก “ค้นหา”

2.ทำการผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน

เงินเยียวยา ม.33 39 40 ไม่เข้า ไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ทำไง หลังจากที่เพื่อนๆ เข้าไปเช็คสิทธิ์ ที่ www.sso.go.th หน้าตรวจสอบสิทธิ เรียบร้อยแล้ว และในระบบขึ้นว่า เพื่อนๆ ได้รับสิทธิ์ แต่เพื่อนๆ ยังไม่ได้รับการโอนเงิน อาจเกิดจากการที่เพื่อนๆ ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคาร เพราะประกันสังคมจะโอนเงินเยียวยา ม.33 39 40 ผ่านเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่เพื่อนๆ ผูกบัญชีไว้เท่านั้น หากเพื่อนๆ ไม่ทำการผูกบัญชี สำนักงานประกันสังคมก็จะยังไม่สามารถดำเนินการโอนเงินให้เพื่อนๆ ได้ แม้ว่าเพื่อนๆ จะได้รับสิทธิ์แล้วก็ตาม ดังนั้น หากใครที่ระบบแจ้งว่าได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา แต่ยังไม่ได้รับเงินให้รีบติดต่อธนาคารเจ้าของบัญชี ที่เพื่อนๆถือไว้ และรีบไปดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนหรือเปลี่ยนจากพร้อมเพย์เบอร์โทรศัพท์เป็นพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน หรือเพื่อนๆจะสมัครพร้อมเพย์ ด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่นของธนาคารโดยไม่ต้องติดต่อกับธนาคารก็ได้ และใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น

 

3.ยื่นทบทวนสิทธิ์ ประกันสังคม ม.33 39 40

เงินเยียวยา ม.33 39 40 ไม่เข้า ไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ทำไง หลังจากที่เพื่อนๆ เข้าไปเช็คสิทธิ์ ที่ www.sso.go.th หน้าตรวจสอบสิทธิ เรียบร้อยแล้ว ระบบขึ้นว่าเพื่อนๆ ไม่ได้รับสิทธิ์ แต่เพื่อนๆ มั่นใจว่าตนเองมีสถานะเป็นผู้ประกันตน ม.33 39 40 ที่ลงทะเบียนและจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว และเข้าเงื่อนไขของการได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา 5,000 บาท ให้เพื่อนๆ รอยื่นทบทวนสิทธิ์อีกครั้ง ในวันที่ 1-30 กันยายน 2564 (ประกันสังคมเลื่อนวันยื่นทบทวนสิทธิ์ให้เร็วขึ้น จาก 15 ก.ย.64 เป็นต้นไป เปลี่ยนเป็นสามารถเริ่มยื่นทบทวนสิทธิ์ ตั้งแต่ 1-30 ก.ย.64) เอกสารสำหรับยื่นทบทวนสิทธิ์ ประกันสังคม ม.33 39 40 ในเบื้องต้นใช้เพียงบัตรประจำตัวประชาชนใบเดียว และหากเพื่อนๆ สงสัยว่า แล้วถ้ายื่นทบทวนสิทธิ์ไป จะได้รับเงินวันไหนนั้น เพื่อนๆ ต้องรอประกันสังคมออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม ว่าจะสามารถจ่ายทันในเดือนกันยายนหรือไม่