เงินเยียวยา อาชีพอิสระ 5000 ฟรีแลนซ์ ม.39/40 ลงทะเบียน ใครได้บ้าง

ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ Lockdown จำกัดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ 10 จังหวัด เพราะ ครม. ได้มีมติอนุมัติเงินเยียวยา จำนวน 5000 บาท ให้กับกลุ่มอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 

 

แจกเงินฟรี 5000 อาชีพอิสระ เยียวยาโควิด

สำหรับกลุ่มผู้ที่จะมีสิทธิได้รับเงินเยียวยา จำนวน 5000 บาท นั้นจะต้องเป็นกลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุด 10 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา

โดยผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ที่มีสัญชาติไทยจะได้รับการแจกเงินฟรี 5000 จำนวน 1 เดือน เพื่อเยียวยาผลกระทบจากการ Lockdown 

นอกจากนั้น ผู้ที่ประกอบอาชีพที่ไม่ได้อยู่ในมาตรา 33 และ 39 ให้เตรียมเอกสารสำหรับการลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5000 จากสำนักงานประกันสังคมภายในเดือนกรกฎาคม 2564 โดยให้ลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ก็จะมีสิทธิได้รับเงินเยียวยา 5000 บาท เช่นกัน 

Tag

แจกเงินฟรี รัฐบาล ล่าสุด 2564
เงินเยียวยา 5000 ล่าสุด 2564 
เงินเยียวยา อาชีพอิสระ 5000
แจกเงินฟรี อาชีพอิสระ 5000
เงินเยียวยาล่าสุด 2564