เงิน 500 บัตรคนจนเข้าวันไหน

บัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นอีกหนึ่งนโยบายของรัฐบาลที่ออกมาเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย โดยทั่วประเทศมีผู้ที่ผ่านเกณฑ์และเงื่อนไขถึง 11.67 ล้านคน โดยประชาชนที่ทำการลงทะเบียนและมีเกณฑ์ผ่านคุณสมบัติที่จะได้รับสิทธิ์ ซึ่งผู้มีสิทธิรับเงินบัตรคนจน หรือมีสิทธิรับเงินบัตรประชารัฐ มีด้วยกัน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 – เป็นกลุ่มของผู้ที่มายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี และกลุ่มที่ 2 – เป็นกลุ่มที่ได้รับวงเงินบัตรคนจน เพื่อซื้อสินค้า จากร้านธงฟ้า หรือร้านค้าอื่น ๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด อาทิ สินค้าอุปโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อการเกษตรกรรม เป็นต้น อีกทั้งกลุ่มนี้ ยังสามารถได้รับเงินบัตรประชารัฐ สำหรับการเดินทางอีกด้วย ทั้ง ค่ารถเมล์/ รถไฟฟ้า/ รถโดยสาร/ รถไฟ โดยจะได้รับเงิน 500 บัตรคนจน ต่อเดือน

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

เช็คด่วนบัตรคนจน เพิ่มเงิน 500 บัตรคนจน

ในปัจจุบัน เงินบัตรคนจน หรือ เงินบัตรประชารัฐที่ได้รับจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีมาตรการเพิ่มวงเงิน 500 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งกรมบัญชีกลางได้แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีงวดแรก โดยสามารถเช็คสิทธิได้ จากมติคณะรัฐมนตรี ได้ลงมติเห็นชอบเพิ่มวงเงินบัตรคนจน เพื่อให้ประโยชน์แก่ประชาชนผู้มีสิทธิ์นำเงิน 500 บัตรคนจน ไปใช้จ่าย โดยให้เพิ่มวงเงินเป็นระยะเวลา 3 เดือนเริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2563 ไปจนถึงเดือน ธันวาคม 2563 ซึ่งล่าสุดกรมบัญชีกลางแจ้งว่าจะทำการโอนเงิน 500 บัตรคนจน งวดแรกให้กับประชาชนผู้รับสิทธิ์ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามรายละเอียดดังนี้

  • กลุ่มที่มีรายได้เกิน 3 หมื่นบาทต่อปี แต่ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี โดยปกติจะได้รับเงิน 200 บาทต่อเดือน จะได้รับเพิ่มเป็นเงิน 500 บัตรคนจน รวมเป็นได้รับ 700 บาท
  • กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 1 หมื่นบาทต่อปี ปกติจะได้รับ 300 บาทต่อเดือน จะได้เพิ่มเงิน 500 บัตรคนจน รวมเป็นได้รับทั้งสิ้น 800 บาท

ซึ่งล่าสุด การโอนเงินบัตรคนจน ทั้งหมดทุกรายการจะมีการทยอยโอนให้ พี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์ ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 นี้ โดยมีเงื่อนเวลาที่แตกต่างกันในการดำเนินการโอนเงิน บัตรประชารัฐ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

  • เงินบัตรประชารัฐ เงินบัตรคนจน ที่ใช้รูดซื้อสินค้า จะได้รับเงินบัตรคนจน 200 – 300 ตามเดิม แต่เงินส่วนที่เพิ่มเติม 500 บาทที่รัฐบาลจะเพิ่มให้นั้น จะโอนเข้าภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เนื่องจาก พระราชบัญญัติเงินกู้ มีความล่าช้า ส่งผลให้ดำเนินการตามขั้นตอนไม่ทันวันที่ 1 ตุลาคม 2563

สำหรับกำหนดวันโอนเงินบัตรคนจน ในเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2563 มีดังนี้

  • 1 ตุลาคม 2563 โอนเงินบัตรคนจน เพื่อรูดซื้อสินค้า 200 – 300 บาทตามปกติ
  • 15 ตุลาคม 2563 โอนเงินบัตรคนจน ส่วนที่รัฐบาลเพิ่มเติมให้ 500 บาท
  • 1 พฤศจิกายน 2563 โอนเงินบัตรคนจน ทั้งในส่วนที่รูดซื้อสินค้าและส่วนที่เพิ่มเติมให้ รวมเป็น 700 – 800 บาท
  • 1 ธันวาคม 2563 โอนเงินบัตรคนจน ทั้งในส่วนที่รูดซื้อสินค้าและส่วนที่เพิ่มเติมให้ รวมเป็น 700 – 800 บาท

ทั้งนี้ สิ่งที่สำคัญสำหรับการใช้เงินบัตรคนจน ที่มีการเพิ่มให้จากรัฐบาลนี้ ผู้ถือบัตรคนจนและผู้ถือบัตรประชารัฐ จะได้รับเงินเพิ่มเติมเดือนละ 500 บาท เป็นระยะเวลาทั้งหมด 3 เดือนคือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – ธันวามคม 2563 รวมเป็นเงินเพิ่มจากบัตรคนจนเป็นเงิน 1500 บาท ซึ่งเงินที่ได้รับดังกล่าวไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถทบเงินไปใช้ในเดือนถัดไปได้ ดังนั้นหากคุณเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ เงิน 500 บัตรคนจน โปรดวางแผนการใช้เงินให้ดี เพราะเงิน 500 ทำอะไรได้เยอะ โดยเฉพาะสำหรับการจับจ่ายซื้อสินค้าตามมาตรการของรัฐบาล เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระที่หนักอึ้งของประชาชนผู้มีรายได้น้อย ให้สามารถดำเนินชีวิตได้ในช่วงวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสและวิกฤติเศรษฐกิจ

 

ขั้นตอนการเช็คสิทธิ์เงิน 500 บัตรคนจน

หากคุณเป็นผู้ที่ถือบัตรคนจนและมีสิทธิ์ได้รับเงิน 500 บัตรคนจน คุณสามารถเข้าตรวจสอบและสอบถามสิทธิต่าง ๆ ได้ โดยมีการให้บริการด้วยกัน 2 ช่องทาง คือ

วิธีที่ 1 เช็คผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของทางรัฐบาล ซึ่งสามารถโทรเข้าไปที่เบอร์ 02 – 109 – 2345 ซึ่งเป็นช่องทางที่ให้บริการข้อมูล และรายละเอียดของสิทธิ์ต่าง ๆ ของข้อมูลเงินบัตรประชารัฐ เช่น ค่าเดินทาง และค่าสินค้าที่สามารถเลือกซื้อได้จากบัตรคนจน เพียงคุณให้ข้อมูลหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก พร้อมกดหมายเลขหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 16 หลัก และตามด้วยหมายเลขรหัส 6 หลักที่คุณตั้งไว้สำหรับการใช้เงินบัตรคนจน เพียงเท่านั้นคุณก็จะสามาระตรวจสอบข้อมูลและเช็ครายละเอียดของ เงินบัตรคนจนได้ทันที

วิธีที่ 2 คือการเช็คเงินบัตรคนจนผ่านเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งสามารถเข้าไปทำงานล็อคอิน ที่ เว็บกรมบัญชีกลาง  จากนั้นให้กรอกข้อมูลเพื่อเช็คเงินบัตรคนจน ด้วยหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก พร้อมรหัสที่คุณตั้งไว้ 6 หลัก หลังจากนั้นคุณก็จะสามารถกดช่องค้นหาข้อมูลซึ่งระบบ จะทำการแสดงสิทธิ์ประโยชน์ต่าง ๆ ที่คุณได้รับที่หน้าจอเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถตรวจเช็คความถูกต้องของการโอนเงินบัตรคนจน ทั้ง เงิน 500 บัตรคนจน และเงินอื่น ๆ ที่มีสิทธิ์ได้รับการจากถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

อ้างอิง 1 2