เช็คสิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ล่าสุดวันนี้

“ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน” มาเช็คกันเลย เพราะด้วยความจำเป็นและความสำคัญของ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ซึ่งจะสามารถเข้ามาเป็นส่วนสำคัญที่จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้ทุกท่านที่มีรายได้น้อยและมีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล ซึ่ง ณ เวลานี้หลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศให้มีการลงทะเบียนและรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 2565 กันใหม่ทั้งหมด วันนี้เราจึงมาพร้อมกับวิธีการ ช่องทาง และแหล่งซึ่งทุกท่านจะสามารถเข้าเช็ค ลงทะเบียน สวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ได้ทันที เราไปดูกัน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 2565

จากรายละเอียดและข้อมูลล่าสุดสำหรับการลงทะเบียนและจำนวนพี่น้องประชาชนทุกท่านที่สามารถเข้าเช็ค ลงทะเบียนบัตร สวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุดวันนี้มีการนำเสนอจำนวนประชาชนที่ลงทะเบียนไปแล้วมากกว่า 22 ล้านราย และจากการพิจารณาและตรวจสอบเงื่อนไขเบื้องต้น ในขั้นตอนแรกมีผู้ที่ได้สิทธิ์และผ่านการตรวจ สอบ สิทธิ์ บัตร สวัสดิการแห่งรัฐ 2565 แล้วกว่า 19 ล้านราย ส่งผลให้หลาย ๆ ท่านที่ลงทะเบียนไปแล้ว มีความต้องการเข้าตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองเพื่อจะได้ทราบถึงขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติต่อไปได้ โดยจาก การแจ้งความก้าวหน้าของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 2565 นั้น ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้ให้รายละเอียดไว้ว่า จากการเปิดให้ทุกท่านลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 2565 มีจำนวนผู้ลงทะเบียนแล้วจำนวน 22,100,594 ราย ซึ่งเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 9,719,819 รายและลงทะเบียนผ่านหน่วยรับลงทะเบียนอีก 12,380,775 ราย ส่งผลให้สำหรับที่ยังมีข้อสงสัยและมีประเด็นคำถามว่า ตรวจ สอบ สิทธิ์ บัตร สวัสดิการแห่งรัฐ 2565 วันไหน ในส่วนนี้เรามีคำตอบ

เช็ค ลงทะเบียนบัตร สวัสดิการแห่งรัฐ 2565

สำหรับพี่น้องประชาชนที่ต้องการเข้าเช็ค ลงทะเบียนบัตร สวัสดิการแห่งรัฐ 2565 หรือต้องการเข้าตรวจสอบสถานะ ท่านที่ได้ดำเนินการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านการลงทะเบียน ซึ่งได้สิ้นสุดไปแล้วตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ทางโครงการจะดำเนินการ ตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดทั้งหมดของท่าน ซึ่งมีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น

 • การตรวจสอบสถานะรายบุคคล
 • ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกในครอบครัว
 • และข้อมูลอื่น ๆ

ซึ่งทุกท่านนั้นสามารถเข้าดำเนินการเช็ค ลงทะเบียนบัตร สวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ได้ที่เว็บไซต์ของโครงการซึ่งทุกท่านได้ลงทะเบียนไป ที่นี่ ซึ่งท่านสามารถเข้าไปกดตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ทันที โดยระบบจะดำเนินการระบุสถานะและการตรวจสอบข้อมูลของท่านไว้ เช่น

 • สถานการลงทะเบียนสมบูรณ์ ซึ่งหากท่านเข้าไปเช็ค ลงทะเบียนบัตร สวัสดิการแห่งรัฐ 2565 แล้วปรากฏข้อความดังกล่าว ท่านไม่ต้องดำเนินการใด ๆ ในช่วงเวลานี้ ซึ่งทางโครงการจะดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมและจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งในช่วงเดือน มกราคม 2566
 • สถานการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์สำหรับท่านที่ดำเนินการลงทะเบียนแล้วปรากฏว่ามีข้อความดังนี้ ทุกท่านจะต้องดำเนินการเข้าติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดให้บริการเพื่อปรับเปลี่ยน แก้ไข ข้อมูล ซึ่งสาเหตุที่ท่านได้รับข้อความเหล่านี้ อาจจะเนื่องมาจากข้อผิดพลาดหรือการอัปเดตข้อมูลและรายละเอียดของท่าน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับฐานข้อมูลของภาครัฐ เช่น จำนวนบุตรที่อายุต่ำกว่า 18 ปีไม่ตรงกัน หรือข้อมูลตัวเลขที่อาจจะมีความคลาดเคลื่อนไปจากฐานข้อมูล ซึ่งท่านเพียงเข้าติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อปรับเปลี่ยนข้อมูลเท่านั้น

 

แก้ไขข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 2565

และสำหรับท่านที่ต้องการเข้าดำเนินการปรับเปลี่ยนข้อมูลและรายละเอียดของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 2565 ทุกท่านจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งหากผู้ลงทะเบียนที่ต้องเเก้ไขข้อมูล ท่านจะต้องเข้าติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยงานรับลงทะเบียน ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งทางโครงการและกระทรวงการคลังนั้น ได้อำนวยความสะดวกให้ทุกท่าน โดยการเปิดช่องทางให้ท่านสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ และให้บริการที่เอื้อต่อกลุ่มเปราะบางซึ่งอาจจะตกหล่นจากการลงทะเบียนได้ ดังนั้น หากท่านต้องการความช่วยเหลือหรือต้องการทราบข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 2565ท่านสามารถเข้าติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยให้บริการได้อีกเช่นกัน ทั้งที่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือสำนักงานพื้นที่การปกครองท้องถิ่น ซึ่งมีหน่วยให้บริการ

ตรวจสอบสิทธิ์ บัตร สวัสดิการแห่งรัฐ 2565 วันไหน

สุดท้ายนี้สำหรับท่านที่เข้าตรวจสอบแล้วพบว่า ท่านเองผ่านการพิจารณาเบื้องต้น ซึ่งท่านไม่ต้องดำเนินการใด ๆ หลังจากนี้ ท่านสามารถรอการประกาศผลการพิจารณุณสมบัติซึ่งจะเป็นด่านสุดท้ายได้ทันที ผ่านช่องทางเดิม ที่นี่ เว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการ ซึ่งจะดำเนินการประกาศให้ทุกท่านทราบให้ช่วงเดือน มกราคม 2566 และต่อจากนี้จะเป็นตารางการประกาศผลการลงทะเบียนเบื้องต้น ซึ่งมีกำหนดการดังนี้

 • สำหรับท่านที่ลงทะเบียนช่วง 5 กันยายน 2565 – 8 กันยายน 2565 จะประกาศผลวันที่ 16 กันยายน 2565
 • สำหรับท่านที่ลงทะเบียนช่วง 9 กันยายน 2565 – 15 กันยายน 2565 จะประกาศผลวันที่ 23 กันยายน 2565
 • สำหรับท่านที่ลงทะเบียนช่วง 16 กันยายน 2565 – 22 กันยายน 2565 จะประกาศผลวันที่ 30 กันยายน 2565
 • สำหรับท่านที่ลงทะเบียนช่วง 23 กันยายน 2565 – 29 กันยายน 2565 จะประกาศผลวันที่ 7 ตุลาคม 2565
 • สำหรับท่านที่ลงทะเบียนช่วง 30 กันยายน 2565 – 6 ตุลาคม 2565 จะประกาศผลวันที่ 14 ตุลาคม 2565
 • สำหรับท่านที่ลงทะเบียนช่วง 7 ตุลาคม 2565 – 13 ตุลาคม 2565 จะประกาศผลวันที่ 21 ตุลาคม 2565
 • สำหรับท่านที่ลงทะเบียนช่วง 14 ตุลาคม 2565 – 20 ตุลาคม 2565 จะประกาศผลวันที่ 28 ตุลาคม 2565
 • สำหรับท่านที่ลงทะเบียนช่วง 21 ตุลาคม 2565 – 27 ตุลาคม 2565 จะประกาศผลวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565
 • สำหรับท่านที่ลงทะเบียนช่วง 28 ตุลาคม 2565 – 31 ตุลาคม 2565 จะประกาศผลวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

 

อ้างอิง 1