เช็คเงินอุดหนุนบุตร ด้วย เลขบัตรประชาชน ล่าสุด 2565

ล่าสุด จากข่าวประชาสัมพันธ์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชนหน่วยงานที่ดำเนินการโครงการเงินอุดหนุนบุตรนั้น ได้นำเสนอสาระและรายละเอียดของวิธีการเช็คเงินอุดหนุนบุตร ด้วย เลขบัตรประชาชน ล่าสุด ซึ่งพบว่า เวลานี้ยังคงมีหลายท่านที่ต้องการเข้าตรวจสอบสิทธิ์เพื่อให้ทันและสามารถเตรียมตัวรับเงินอุดหนุนบุตรได้ตามปฏิทินจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนศึ่วได้ประกาศออกมาก่อนหน้านี้ ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยให้ทุกท่านทราบวิธีการหรือรู้ช่องทางเช็คเงินอุดหนุนบุตร วันนี้เราจึงขอนำเสนอบทความ “เช็คเงินอุดหนุนบุตร ด้วย เลขบัตรประชาชน ล่าสุด” เพื่อเป็นตัวช่วยให้ทุกท่านสามารถเข้าใช้งานระบบตรวจเงินอุดหนุนบุตรได้ทันเวลา

 

เช็คเงินอุดหนุนบุตร เข้าวันไหน 2565

จากการนำเสนอรายละเอียดและกำหนดการโอนเงินอุดหนุนบุตร ที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้ประกาศออกมานั้น พบว่าเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจะดำเนินการจ่ายให้ทุกท่านนั้น จะเป็นการโอนเงินตามวันที่ได้มีการระบุไว้ตามปฏิทิน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  • เงินอุดหนุนบุตร ประจำเดือนมิถุนายน 2565 จะดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุนวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565
  • เงินอุดหนุนบุตร ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 จะดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุนวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565
  • เงินอุดหนุนบุตร ประจำเดือนสิงหาคม 2565 จะดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุนวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
  • เงินอุดหนุนบุตร ประจำเดือนกันยายน 2565 จะดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุนวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565

โดยผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตรนั้น จะต้องเป็นกลุ่มเด็กที่เกิดตั้งแต่ เดือน มกราคม 2559 – ธันวาคม 2564 สำหรับผู้มีสิทธิกลุ่มเดิม และจะต้องเป็นเด็กที่เกิดและมีข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนก่อนวันที่ 25 ธันวาคม 2564 เท่านั้น ดังนั้นหากทุกท่านต้องการเช็คเงินอุดหนุนบุตร ด้วย เลขบัตรประชาชน ล่าสุดก็สามารถดำเนินการตามขั้นตอน ต่อไปนี้ได้ทันที

 

เช็คเงินอุดหนุนบุตร ด้วยเลขบัตรประชาชน ล่าสุด 2565

กรมกิจการเด็กและเยาวชนพร้อมดำเนินโครงการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ทุกท่านที่มีสิทธิ์ ซึ่งสามารถเข้าตรวจสอบหรือเช็คเงินอุดหนุนบุตร ด้วย เลขบัตรประชาชน ล่าสุดได้ด้วยตัวท่านเองผ่านระบบที่กรอกเพียงหมายเลขบัตรประชาชน ซึ่งสามารถเข้าดำเนินการได้ ที่นี่ และทำตามขั้นตอนเช็คเงินอุดหนุนบุตร ด้วย เลขบัตรประชาชน ล่าสุดดังนี้

  • เข้าสู่ระบบได้ด้วยการเข้า ที่นี่ หรือสแกน QR Code โดยทุกช่องทางจะนำท่านไปที่เว็บไซต์ของการเช็คเงินอุดหนุนบุตร ด้วย เลขบัตรประชาชน ล่าสุด
  • หลังจากนั้นก็สามารถกรอก หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียน และกรอกหมายเลขบัตรประชาชนของเด็กแรกเกิด
  • หลังจากนั้นให้ทุกท่านดำเนินการกรอก รหัสยืนยัน ซึ่งจะเป็นภาพตัวอักษรแบบสุ่ม แล้วกด “ค้นหา” เพื่อดำเนินการเช็คเงินอุดหนุนบุตร ด้วย เลขบัตรประชาชน ล่าสุด
  • โดยเมื่อกดค้นหาไปแล้ว ระบบจะนำเสนอเป็นภาพแสดงข้อมูลผลการตรวจสอบสถานะ ว่าท่านมีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนบุตรหรือไม่ โดยหากท่านไม่ได้รับสิทธิ์ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบสิทธิ์”

ทั้งนี้ในส่วนของรายละเอียดและข้อมูลนี้ จะมีการอัปเดตทุก ๆ เดือน ดังนั้นทุกท่านสามารถเข้าดำเนินการเช็คเงินอุดหนุนบุตร ด้วย เลขบัตรประชาชน ล่าสุดได้ทุกเดือน เพื่อไม่ให้พลาดหรือตกหล่นจากการรับเงิน และสำหรับท่านที่ยังมีประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับการเช็คเงินอุดหนุนบุตร ด้วย เลขบัตรประชาชน ล่าสุดนั้น ก็สามารถเข้าติดต่อศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้ ทันที หรือโทร. 1300 สายด่วน ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อ้างอิง 1  2