เปิดบัญชีธนาคารไหนดี สำหรับนักเรียน/ ออมเงิน 2566

การออมเงินเป็นการเสริมสร้างวินัยทางการเงินที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง โดยเฉพาะสำหรับการออมเงินเพื่อใช้เป็นหลักประกันในอนาคตสำหรับครอบครัว โดยการเปิดบัญชีเงินฝากให้ลูกเพื่อเป็นแหล่งเงินไว้ใช้เพื่อการศึกษาหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ก็เป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งครับ ซึ่งหากจะกล่าวถึงธนาคารที่มีความเชี่ยวชาญและมีความเหมาะสมสำหรับการเปิดบัญชีเงินฝากให้ลูก หรือเปิดบัญชีสำหรับนักเรียนนั้น ก็มีด้วยกันหลายแห่ง ซึ่งเน้นไปที่อัตราดอกเบี้ยของการฝาก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการฝากประจำทั่วไปและการฝากประจำปลอดภาษี ที่จะได้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าการฝากออมทรัพย์ครับ

เรื่องการเปิดบัญชีสำหรับออมเงินเพื่อฝากเงินให้ลูก หรือเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงนั้น เป็นสิ่งที่ต้องศึกษารายละเอียด และเงื่อนไขต่าง ๆ ของทางธนาคารให้ดีครับ เพราะมีทั้งการเปิดบัญชีสำหรับออมเงิน และเปิดบัญชีสำหรับนักเรียนที่เป็นการฝากประจำ และเป็นการเปิดบัญชีในลักษณะอื่น ๆ ที่เราสามารถดึงเงินออกมาใช้ในยามฉุกเฉินได้ และในบางเงื่อนไขก็สามารถที่จะขาดฝากได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งในบทความนี้ เราพร้อมนำเสนอธนาคารที่ให้บริการรับเปิดบัญชีสำหรับนักเรียน เพื่อออมเงินให้ลูกที่น่าสนใจ เป็นบัญชีเงินฝาก ดอกเบี้ยสูง 2566 ครับ

หมายเหตุ: เว็บไซต์ Alzthai.com ทำหน้าที่เพียงรวบรวมข้อมูลสินเชื่อมาแนะนำเท่านั้น ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ หรือเป็นตัวแทนของสถาบันการเงินหรือบริษัทเหล่านี้ และไม่ได้ให้บริการสินเชื่อใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้อ่านควรใช้วิจารณญาณและเหตุผลตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตนเอง ข้อมูลต่าง ๆ ในบทความอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป ผู้อ่านควรหาข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อเปรียบเทียบและค้นหาสิ่งที่เหมาะกับตนเองที่สุด

ลิงก์ผู้สนับสนุน

เปิดบัญชีสำหรับนักเรียน เงินฝาก Youth Saving ธนาคารออมสิน

 

เปิดบัญชีธนาคารไหนดี สำหรับนักเรียน/ ออมเงิน 2566 เปิดบัญชีสำหรับนักเรียน เงินฝาก Youth Saving ธนาคารออมสิน

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นบัญชีเงินฝาก ดอกเบี้ยสูง สำหรับนักเรียน นักศึกษา ให้มีเงินไว้อุ่นใจ และพร้อมใช้ในยามที่คุณต้องการได้ทุกเมื่อ โดยเป็นการเปิดบัญชีสำหรับออมเงินเผื่อเรียก บุคลธรรมดาไม่หักภาษี ซึ่งมีจุดเด่นคือ คุณสามารถเปิดบัญชีสำหรับนักเรียนเพื่อเก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป โดยมีการกำหนดเงื่อนไขการถอนได้วันละกี่ครั้งก็ได้ และให้อัตราดอกเบี้ยที่ 0.75% ต่อปี โดยสามารถเปิดบัญชีสำหรับนักเรียนได้ เพียงมีคุณสมบัติดังนี้

 • เป็นบุคคลธรรมดา อายุ 7 – 23 ปีบริบูรณ์
 • เอกสารสำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท
 • ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 50 บาท
 • ผู้ฝาก 1 ราย สามารถเปิดบัญชีสำหรับนักเรียนได้เพียง 1 บัญชี
 • ถอนวันละกี่ครั้งก็ได้
 • รับอัตราดอกเบี้ย ต่ำกว่า 1 แสนบาทที่ 75% ต่อปี / ตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไปที่ 0.375% ต่อปี

สนใจเปิดบัญชีสำหรับนักเรียน Youth Saving ธนาคารออมสิน ที่นี่

นอกเหนือจากการเปิดบัญชีสำหรับนักเรียนแล้ว การฝากประจำกับธนาคารออมสินก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ สำหรับใช้เป็นการเปิดบัญชีเงินฝากให้ลูก ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าการฝากปรกติมากมายหลายเท่าครับ โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

ฝากประจำรายเดือนยกเว้นภาษี เป็นการเปิดบัญชีสำหรับนักเรียน ของธนาคารออมสินเป็นอีกทางเลือกที่มีความโดดเด่นเป็นอย่างมากสำหรับการส่งเสริมการออมให้แก่ประชาชน ซึ่งมีจุดเด่นผลิตภัณฑ์คือ

 • เปิดบัญชีสำหรับนักเรียน ฝากประจำปลอดภาษีเริ่มต้น ที่ 1,000 – 25,000 บาท
 • ให้อัตราดอกเบี้ยฝากประจำ ดอกเบี้ยสูง 2565 ที่ 625% ต่อปี
 • จะต้องฝากติดต่อกันเป็นระยะเวลา 24 เดือน
 • ขาดฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง แต่ต้องดำเนินการต่อจนครบ 24 เดือน
 • บุคคลธรรมาดาสามารถเริ่มต้นฝากประจำได้ อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป ในลักษณะของบัญชีร่วมของบุตรกับบิดาหรือมารดา/ สามี – ภรรยา
 • เหมาะสำหรับการฝากเงินให้ลูก

สนใจเปิดบัญชีหรือข้อรายละเอียดเพิ่มเติม เปิดบัญชีสำหรับนักเรียนฝากประจำ ธนาคารออมสิน ที่นี่

 

 

เปิดบัญชีสำหรับนักเรียน Krungthai Kids Savings

 

เปิดบัญชีธนาคารไหนดี สำหรับนักเรียน/ ออมเงิน 2566.เปิดบัญชีสำหรับนักเรียน Krungthai Kids Savings

การเปิดบัญชีเงินฝากให้ลูก ของธนาคารกรุงไทยเป็นการเปิดบัญชีสำหรับออมเงินที่ เน้นการปลูกฝังลูกให้รู้จักการออม และเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับเด็กที่ได้ประโยชน์สูงสุด โดยมีจุดเด่นคือ เป็นการเปิดบัญชีสำหรับนักเรียนที่ไม่ต้องฝากต่อเนื่องทุกเดือน และเปิดโอกาสให้สามารถฝาก – ถอน – โอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยให้เงื่อนไขพิเศษ คือ หากมีการฝากมากกว่าถอนจะได้รับโบนัสเพิ่มถึง 100% จากอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ ทุกต้นเดือนถัดจากเดือนที่จ่ายดอกเบี้ย ซึ่งการเปิดบัญชีเงินฝากให้ลูก ของธนาคารกรุงไทยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้ครับ

 • เป็นการเปิดบัญชีสำหรับนักเรียนฝากออมทรัพย์ ที่สามารถเปิดได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำที่ 2,000 บาท และสามารถฝากสูงสุดได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท
 • สามารถฝาก – ถอน – โอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และไม่ต้องฝากต่อเนื่องทุกเดือน
 • หลังจากอายุ 15 ปี บัญชีเงินฝาก ดอกเบี้ยสูงออมทรัพย์พิเศษ จะเปลี่ยนเป็นบัญชีออมทรัพย์ปกติ

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีสำหรับนักเรียน

 • บัตรประชาชนผู้ปกครอง (กรณีไม่สามารถอ่านข้อมูลจากสมาร์ทการ์ดได้ ต้องใช้ สำเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารอื่น ๆ ที่ออกโดยทางราชการประกอบการเปิดบัญชีสำหรับนักเรียน)
 • บัตรประชาชนของผู้เยาว์ (กรณีไม่สามารถอ่านข้อมูลจากสมาร์ทการ์ดได้ ต้องใช้ สำเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารอื่น ๆ ที่ออกโดยทางราชการประกอบการเปิดบัญชีสำหรับนักเรียน)
 • หนังสืออนุญาตระบุความสัมพันธ์เปิดบัญชีสำหรับนักเรียน ที่ผู้ปกครองลงนาม

สนใจเปิดบัญชีสำหรับออมเงิน Krungthai Kids Savings ที่นี่

เพิ่มเติมจากผลิตภัณฑ์ กรุงไทย Kids Saving แล้ว ธนาคารยังมีการให้บริการรับฝากประจำปลอดภาษี ซึ่งเป็นการเปิดบัญชีเงินฝาก ดอกเบี้ยสูงและสามารถเปิดบัญชีเงินฝากให้ลูกเพื่อสร้างความมั่นคงในอนาคตได้อีกด้วยครับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

การเปิดบัญชีสำหรับนักเรียน Zero Tax Max สามารถดำเนินการได้ง่ายและสะดวก โดยคุณจะได้รับดอกเบี้ยเต็มจำนวนเมื่อครบกำหนดโดยไม่มีการหักภาษี ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ 1.05% ต่อปี เพียงนำบัตรประชาชนหรือเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยทางราชการมาติดต่อที่ธนาคาร สาขา โดยมีเงื่อนไขการเปิดบัญชีสำหรับนักเรียน Zero Tax Max คือ

 • ฝากขั้นต่ำ 1,000 บาทต่อเดือน และฝากเท่ากันในทุก ๆ เดือน
 • ขาดฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
 • ถอนก่อน 3 เดือนธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก
 • หากฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป และมีความจำเป็นต้องถอนก่อนครบกำหนดหรือทำผิดเงื่อนไขอื่น ๆ ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ และหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • ผู้ฝากประจำจะต้องมีบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น

สนใจเปิดบัญชีสำหรับนักเรียน Zero Tax Max กรุงไทย ที่นี่

 

เปิดบัญชีเงินฝาก ดอกเบี้ยสูง ฝากประจำ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

 

เปิดบัญชีธนาคารไหนดี สำหรับนักเรียน/ ออมเงิน 2566 เปิดบัญชีเงินฝาก ดอกเบี้ยสูง ฝากประจำ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ผลิตภัณฑ์ฝากประจำปลอดภาษีของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด เป็นอีกทางเลือกสำหรับการออมที่เป็นการลงทุนความเสี่ยงต่ำ โดยให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าครับ โดยการเปิดบัญชีสำหรับนักเรียนของ LH bank มีให้เลือกระยะเวลาในการเปิดบัญชีสำหรับออมเงิน คือ 24 เดือนและ 36 เดือนโดยให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าธนาคารหลายแห่งและ ให้อัตราที่สูงกว่าการฝากออมทรัพย์ทั่วไปครับ

การเปิดบัญชีเงินฝาก ดอกเบี้ยสูง LH Bank เป็นการออมอย่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต เพื่อฝากเงินให้ลูก และเพื่อสร้างอนาคต เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินฝากระยะยาว และได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก โดย มีความโดดเด่นคือ

 • สามารถใช้บัญชีฝากประจำปลอดภาษีเป็นหลักฐานในการขอสินเชื่อหรือค้ำประกันได้
 • เปิดบัญชีเงินฝาก ดอกเบี้ยสูง ขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท สำหรับ ฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน และ สูงสุดไม่เกิน 16,500 บาทสำหรับฝากประจำปลอดภาษี 36 เดือน
 • ได้รับสิทธิการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากเมื่อครบกำหนด
 • รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับการฝากประจำ 24 เดือนที่ 00% ต่อปี และ
 • รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับการฝากประจำ 36 เดือนที่ 50% ต่อปี
 • ขาดฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง

สนใจเปิดบัญชีหรือข้อรายละเอียดเพิ่มเติม บัญชีเงินฝาก ดอกเบี้ยสูง LH Bank ที่นี่

 

เปิดบัญชีเงินฝาก ดอกเบี้ยสูง ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

 

เปิดบัญชีธนาคารไหนดี สำหรับนักเรียน/ ออมเงิน 2566.เปิดบัญชีเงินฝาก ดอกเบี้ยสูง ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อยจำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิต ที่ประกอบธุรกิจให้บริการทางการเงิน ที่มุ่งเน้นความสำคัญแก่ลูกค้ารายย่อย โดยผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝาก ดอกเบี้ยสูงของ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย เป็นบัญชีฝากประจำปลอดภาษีที่เน้นการกระตุ้นและส่งเสริมวินัยในการออมให้แก่ลูกค้า เพียงฝากเงินให้ลูกหรือ เพื่ออนาคตในยอดที่เท่า ๆ กันทุกเดือน ตามระยะเวลาการฝากประจำที่เลือก คือ 24/ 36 เดือน ก็สามารถรับดอกเบี้ยเต็ม ๆ ซึ่งสูงสุดถึง 2.5% ต่อปี และยังไม่ถูกหักภาษีอีกด้วย

การฝากประจำกับบัญชีเงินฝาก ดอกเบี้ยสูงของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย มีเงื่อนไข ดังนี้

 • สามารถเปิดบัญชีเงินฝากให้ลูกประจำปลอดภาษีได้เพียง 1 บัญชีต่อ 1 ท่าน
 • ฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน จำนวนเงินตั้งแต่ 1,000 – 25,000 บาทต่อเดือน ๆ ละเท่า ๆ กัน ยอดฝากต้องไม่เกิน 600,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ยที่ 15% ต่อปี
 • ฝากประจำปลอดภาษี 36 เดือน จำนวนเงินตั้งแต่ 1,000 – 16,500 บาทต่อเดือน ๆ ละเท่า ๆ กัน ยอดฝากต้องไม่เกิน 600,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ยที่ 50% ต่อปี
 • หากปิดบัญชีไม่เกิน 3 เดือนจะไม่ได้รับดอกเบี้ย
 • หากปิดบัญชีตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป และไม่ครบเงื่อนไข จะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
 • สามารถขาดฝากประจำปลอดภาษี ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ยังคงได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไข แต่ต้องฝากประจำจนครบ 24/ 36 เดือน

สามารถติดต่อขอเปิดบัญชีเงินฝาก ดอกเบี้ยสูงกับไทยเครดิต เพื่อรายย่อยได้ที่ธนาคารสาขา ใช้เพียงบัตรประชาชนตัวจริง คุณก็สามารถเปิดบัญชีเงินฝากสำหรับนักเรียนได้ทันที

สนใจเปิดบัญชีเงินฝาก ดอกเบี้ยสูงกับไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ที่นี่

 

เปิดบัญชีสำหรับออมเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์

 

เปิดบัญชีธนาคารไหนดี สำหรับนักเรียน/ ออมเงิน 2566.เปิดบัญชีสำหรับออมเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์มีการให้บริการการเปิดบัญชีเงินฝากให้ลูกหรือเพื่ออนาคต เป็นการเปิดบัญชีฝากประจำระยะสั้น และการเปิดบัญชีฝากประจำทั่วไป โดยสามารถดำเนินการขอเปิดบัญชีเงินฝาก ดอกเบี้ยสูง 2566 ได้เพียงนำบัตรประชาชน หรือหลักฐานที่ออกโดยทางราชการติดต่อที่ธนาคารสาขา คุณก็สามารถเปิดบัญชีสำหรับออมเงินได้ทันที โดยอัตราดอกเบี้ยสำหรับการฝากประจำ ดอกเบี้ยสูงของธนาคารไทยพาณิชย์จะเริ่มต้นที่ 1.35% ต่อปีสำหรับการฝากประจำพิเศษ 5 เดือนซึ่งสามารถเพิ่มสูงสุดถึง 1.90% ต่อปีตามวงเงินหรือเป็นการฝากประจำพิเศษ 22 เดือน

ยิ่งไปกว่านั้น หากคุณกำลังมองหาการฝากประจำปลอดภาษี ธนาคารไทยพาณิชย์ก็มีบริการ บัญชีเงินฝากโบนัส/ บัญชีเงินฝากระยะยาว 24 เดือน โดยเป็นการเปิดบัญชีสำหรับออมเงิน ที่ใช้วิธีการโอนอัตโนมัติไปยังบัญชีเงินฝาก โดยไม่ต้องเดินทางมาธนาคารเพื่อนำเงินเข้าฝากประจำปลอดภาษีกับการเปิดบัญชีสำหรับออมเงิน ซึ่งสามารถเริ่มต้นฝากต่อเดือนขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 900,000 บาท พร้อมกับเป็นการฝากประจำ ดอกเบี้ยสูง 2566 ที่ยกเว้นภาษี ให้คุณได้ออมเงินอย่างอุ่นใจและปลอดภาษีเหมือนได้โบนัส

สนใจเปิดบัญชีเงินฝาก ดอกเบี้ยสูง ไทยพาณิชย์ ที่นี่

 

เปิดบัญชีเงินฝาก ดอกเบี้ยสูง ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ICBC

 

เปิดบัญชีธนาคารไหนดี สำหรับนักเรียน/ ออมเงิน 2566.เปิดบัญชีเงินฝาก ดอกเบี้ยสูง ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ICBC

เปิดบัญชีสำหรับออมเงิน 24 เดือนและ 36 เดือนของธนาคาร ICBC เปิดโอกาสให้คุณออมเงินได้อย่างสะดวกสบายเป็นประจำทุกเดือน พร้อมรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษโดยไม่เสียภาษีรายได้จากดอกเบี้ย เพียงคุณนำเงินเข้าบัญชีฝากประจำปลอดภาษีทุกเดือน ด้วยจำนวนที่เท่ากัน จนครบกำหนดด้วยระยะเวลาการฝากประจำ 24 และ 36 เดือน ซึ่งใช้เพียงบัตรประชาชนเพียง 1 ใบเท่านั้น และมีเงื่อนไขอื่น ๆ ดังนี้ครับ

 • สามารถเปิดบัญชีสำหรับออมเงิน ได้เพียง 1 บัญชีต่อ 1 ท่าน
 • ฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน จำนวนเงินตั้งแต่ 1,000 – 25,000 บาทต่อเดือน ๆ ละเท่า ๆ กัน ยอดฝากต้องไม่เกิน 600,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ยที่ 90% ต่อปี
 • ฝากประจำปลอดภาษี 36 เดือน จำนวนเงินตั้งแต่ 1,000 – 16,500 บาทต่อเดือน ๆ ละเท่า ๆ กัน ยอดฝากต้องไม่เกิน 600,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ยที่ 05% ต่อปี
 • สามารถขาดฝากประจำปลอดภาษี ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ยังคงได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไข แต่ถ้าขาดการฝากเกินจำนวน จะถือว่าผิดเงื่อนไข ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่ฝากจริง ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

สนใจเปิดบัญชีเงินฝาก ดอกเบี้ยสูง ธนาคาร ICBC ที่นี่

 

อ้างอิง 1 2 3

อ่านบทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

เงินด่วนออนไลน์ ใช้บัตรประชาชนใบเดียว 2020