advertisement

เป็นหนี้นอกระบบใครช่วยได้ ปรึกษาทนายฟรีเรื่องหนี้นอกระบบ 2565

เพราะเราเลือกเกิดไม่ได้ เมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องต่อสู้กันไป สำหรับทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน ไม่มีใครที่อยากจะเป็นหนี้นอกระบบ แต่หลายครั้งหนี้ก็ไม่ได้มาจากตัวเรา เพราะอาจจะมาจากพ่อแม่ พี่น้อง หรือญาติ ๆ ที่ไม่ทราบช่องทางในการยืมเงินด่วน หรือจนหนทางไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครเมื่อต้องการเงินด่วน จนต้องตกเป็นเยื่อของแหล่งเงินกู้นอกระบบ โดยในครั้งนี้เราจึงมาพร้อมกับบทความแนะนำและพร้อมให้ความช่วยเหลือทุกท่านที่ต้องตกเป็นหนี้นอกระบบใครช่วยได้บ้างก็ยังไม่แน่ใจ แต่ทุกอย่างสามารถแก้ไขได้ดังนั้นลองมาศึกษาบทความของเรากัน

 

เป็นหนี้นอกระบบใครช่วยได้บ้าง 2564 – 2565

 

การเป็นหนี้กับแหล่งเงินทุกนอกระบบนั้น เป็นการตกลงกันระหว่างบุคคลทั้ง 2 ฝ่าย โดยเจ้าหนี้จะเป็นฝ่ายที่รับความเสี่ยงเต็มที่หากมีการเบี้ยวและหนี้การชำระ ดังนั้นด้วยความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ส่งผลให้เจ้าหนี้นอกระบบต่างคิดวิธีการ และออกกลวิธีที่เป็นการป้องกันความเสี่ยงของตน ทั้งนี้มาตรการเหล่านั้นจะเป็นวิธีการที่ใช้ช่องว่างทางกฎหมายซึ่งมักจะทำเกิดกว่าเหตุ ซึ่งมักจะออกมาในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงกว่าที่กฎหมายกำหนดมาก มาตรการทวงถามหนี้ที่สุดโหด และการบังคับทำเอกสารยินยอมในหลาย ๆ กรณี ซึ่งทั้งหมดเมื่อคนเราจนหนทาง ไม่ว่าให้ทำอะไรก็ต้องยอมทั้งหมด

แต่ด้วยพฤติการณ์ต่าง ๆ ที่ค่อนข้างลิดรอนสิทธิของลูกหนี้ ซึ่งเป็นการเอารัดเอาเปรียบลูกหนี้โดยไม่ดำเนินการตามกฎหมาย ส่งผลให้ทางรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ และมีมาตรการให้ความช่วยเหลือโดยจัดตั้งศูนย์ แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยมีหลายหน่วยงานที่ต่างออกมารับหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชากัน โดยมีหน่วยงานใดบ้างนั้น เราไปดูกัน

ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ

แม้ว่าชื่อหน่วยงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษอาจจะดูห่างไกลจากการให้ความช่วยเหลือประชาชนในกรณีเป็นหนี้นอกระบบใครช่วยได้ แต่ด้วยวัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์ แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเพื่อให้การช่วยเหลือและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่หลงผิดเข้าสู่วงจรหนี้นอกระบบ ด้วยการเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวนหารายละเอียดที่ขัดต่อกฎหมายเกี่ยวกับการให้กู้เงิน รวมไปถึงการนำมาตรการทางภาษีมาบังคับใช้กับเจ้าหนี้ และดำเนินการให้ความช่วยเหลือทุกท่านที่เป็นหนี้นอกระบบใครช่วยได้ก็ไม่สำคัญ เพราะกรมสอบสวนคดีพิเศษช่วยท่านประสานจัดหาแหล่งทุนของรัฐ เพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาการเป็นหนี้นอกระบบของทุกท่านได้ ทั้งนี้หากท่านสนใจและต้องการติดต่อหน่วยงานสามารถติดต่อได้ทันทีที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2 โทร. 02 – 575 – 3344 หรือ 02 – 831 – 9888 ต่อ 1033, 1202, 1033

 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

หน่วยงานนี้มีความพร้อมที่จะเข้ามาทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทุกท่าน ซึ่งในปัจจุบันนี้กรมเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและความขัดแย้งต่าง ๆ ซึ่งรวมไปถึงกรณีการเป็นหนี้นอกระบบด้วยเช่นกัน สนใจขอรับการช่วยเหลือ ติดต่อที่ 1111 กด 77

 

กรมบังคับคดี

กรมบังคับคดีเป็นหน่วยงานที่อยู่ในส่วนท้ายสุดของกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ โดยเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีจะทำหน้าที่ยึดทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษาและดำเนินการประกาศขายทอดตลาดและนำเงินนั้นไปชำระให้แก่เจ้าหนี้ โดยแม้ว่าหน่วยงานนี้เหมือนจะต้องดำเนินการตามคำพิพากษาเพียงประการเดียว แต่ในขั้นตอนการบังคับคดีให้ผลเป็นไปตามคำพิพากษานั้น ทุกท่านยังสามารถดำเนินการเจรจาได้อีก ซึ่งเรียกกระบวนการนี้ว่า “การไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี” ซึ่งจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนการขายทอดตลาดนั่นเอง ดังนั้นแม้ทุกท่านอาจจะเป็นหนี้นอกระบบ แต่กระบวนการนี้ก็ยังมีความหวังและอาจจะรักษาทรัพย์สินของตนไว้ได้ ดังนั้น หากสนใจสามารถติดต่อที่ 1111 กด 79

 

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี

หน่วยงานนี้เป็นอีกหน่วยงานสำคัญที่เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการให้ความเป็นธรรมแก่ลูกหนี้ด้อยโอกาสเป็นสำคัญ โดยการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและตัวกลางในการไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทและความขัดแย้งต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มต้น ไปจนถึงกระบวนการฟ้องร้องและการบังคับคดีความ เรียกได้ว่าหากคุณเป็นหนี้นอกระบบใครช่วยได้ก็ยังไม่แน่ใจ สามารถเข้ามาติดต่อหน่วยงานนี้ได้ทันที ทั้งนี้ทุกท่านสามารถติดต่อสำนักงานอัยการสูงสุดได้ โดยโทร. 02 – 142 – 1444 หรือติดต่อสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน โทร. 02 – 142 – 2034

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ดำรงธรรมเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานซึ่งพร้อมให้ความช่วยเหลือทางด้านคำปรึกษาเกี่ยวกับประเด็นกฎหมายแก่ประชาชน ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน แต่หากทุกท่านมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับประเด็นกฎหมายก็สามารถเข้ามาติดต่อเพื่อขอรับคำปรึกษาได้ทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเกี่ยวกับศูนย์ แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบซึ่งเป็นปัญหาโลกแตกสำหรับพี่น้องประชาชน โดยการให้คำปรึกษาของศูนย์ดำรงธรรมนั้นจะเน้นไปที่ การเข้าช่วยเหลือที่น้องประชาชนที่กำลังได้รับความเดือดร้อน ซึ่งหากพี่น้องประชาชนอาศัยอยู่ต่างจังหวัด ก็สามารถโทรเข้ามาติดต่อที่ สายด่วน 1567 ได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ อีกทั้งศูนย์ดำรงธรรมนั้น ยังมีเปิดให้บริการคำปรึกษาทางกฎหมายทุกรายการทั้งการเป็นหนี้นอกระบบใครช่วยได้ให้มาที่ศูนย์ดำรงธรรม ปัญหาที่ดิน ปัญหาเรื่องการหย่า ปัญหาเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง ทั้งนี้หากทุกท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าศึกษาได้ ที่นี่ ศูนย์ดำรงธรรมให้ความช่วยเหลือประชาชน

 

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ โดยสภาทนายความได้จัดการให้บริการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ด้วยระบบทนายความอาสา ณ ที่ทำการสภาทนายความ ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร หากทุกท่านต้องการเดินทางมาติดต่อและขอคำปรึกษาก็สามารถเดินทางมาได้ด้วยรถไฟฟ้าก็ลงที่สถานีวัดพระศรีหรือสถานีพหลโยธิน 59 ซึ่งนอกจากจะเข้าขอคำปรึกษาด้วยตนเองที่สภาทนายความ ยิ่งไปกว่านั้นเพื่อตอบรับกับความทันสมัย ทางสภาทนายความได้เปิดช่องทางใหม่ในการให้คำปรึกษาปัญหากฎหมายฟรีผ่านแอพพลิเคชั่น LINE อีกด้วย โดยเริ่มให้บริการระหว่างเวลา 8.30 -16.30 น ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หมดกังวลเรื่องการหาศูนย์ แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเพราะสภาทนายความพร้อมช่วยเหลือพี่น้องทุกท่าน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่

 

ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ

ด้วยความเข้าใจและความพร้อมในการนำเสนอสินเชื่อเงินด่วน โดยจากข้อมูลล่าสุดที่มีการดำเนินการเก็บข้อมูลจากประชาชนในวงกว้างในช่วงวิกฤติการณ์โควิดแพร่ระบาดนั้น พบว่าจากข้อมูลของศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประชาชนมีสภาวะการพึ่งพิงหนี้นอกระบบมากขึ้นถึง 3.76% โดยมีแนวโน้มที่จะเป็นหนี้นอกระบบเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยในระยะเวลาอันสั้นนี้ ส่งผลให้ทางสถาบันการเงินหลายแห่งต่างตอบรับและตบเท้าเข้ามาให้ความช่วยเหลือด้วยโครงการสินเชื่อปิดหนี้นอกระบบ ซึ่งมีธนาคารที่พร้อมให้บริการมากมายหลายแห่ง ดังนี้

ธนาคารออมสิน กับโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ

ซึ่งเป็นโครงการใหม่ที่พร้อมเข้ามาเป็นศูนย์ แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบซึ่งเกิดจากการประกอบอาชีพ แต่ต้องไม่เป็นการนำเงินไปรีไฟแนนซ์กับแหล่งเงินกู้ในระบบ ซึ่งทุกท่านสามารถสมัครได้ขอเพียงผ่านคุณสมบัติ เช่น มีสัญชาติไทย อายุ 20 – 65 ปี มีภาระหนี้นอกระบบไม่เกินรายละ 50,000 บาท โดยเปิดโอกาสให้ทุกท่านที่เป็นหนี้นอกระบบใครช่วยได้ ออมสินพร้อมเข้าให้ความช่วยเหลือทันที ทั้งนี้ หากท่านสนใจสามารถเข้าติดต่อธนาคารได้ทันที ที่ 1115

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.

โครงการแก้ไขหนี้นอกระบบของเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือน โครงการสินเชื่ออาชีพเสริมเพิ่มรายได้ และโครงการชำระดีมีวงเงิน (Smart Cash) โดยทั้ง 3 โครงการเป็นการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเงินก้อนเพื่อใช้เป็นการชำระหนี้นอกระบบที่เกิดจากการเป็นเกษตรกรทั้ง คู่สมรส บุตร บิดา มารดาของเกษตรลูกค้า โดยมีการกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติการขอสินเชื่อเพื่อแก้ไขปัญหาการเป็นหนี้นอกระบบได้ และสำหรับทุกท่านที่สนใจและต้องการลงทะเบียนหนี้นอกระบบ 2564 กับ ธกส สามารถเข้าติดต่อได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทุกสาขา หรือติดต่อได้ที่ Call Center ของ ธกส. 02 – 555 – 0555

 

อ้างอิง 1 2

 

error: Content is protected !!