แคชเชียร์เช็คกับเช็ค เงินสด ต่างกันยังไง 2565

หลายท่านอาจจะมีข้อสงสัยซึ่งยังคงเป็นเครื่องหมายคำถามตัวใหญ่ ๆ กับคำว่า “แคชเชียร์เช็ค” เพราะด้วยความสะดวกสบาย ประกอบกับความปลอดภัยที่มากกว่า ส่งผลให้ทุกท่านสามารถพกและใช้จ่ายเงินในการทำธุรกิจด้วยแคชเชียร์เช็คได้ง่าย ๆ และสะดวกปลอดภัยยิ่งกว่าการถือเงินเป็นก้อนไปธนาคารหรือเข้าพบปะกับคู่ค้า คู่ธุรกิจ ดังนั้นเพื่อเป็นการให้ข้อมูลและรายละเอียดแก่ทุกท่าน

 

แคชเชียร์เช็ค คือ

เชื่อว่าหลายท่านคงจะพอเคยได้ยินคำว่า “แคชเชียร์เช็ค” กันมาพอสมควร แต่ด้วยความสับสนและความหลากหลายของรูปแบบการชำระเงินในปัจจุบัน ส่งผลให้ประเด็นเกี่ยวกับความหมายและวิธีการใช้งานของแคชเชียร์เช็คนั้น ยังคงเป็นประเด็นข้อสงสัยอยู่ โดยแคสเชียร์เช็คเป็น “เช็ค” ประเภทหนึ่งซึ่งธนาคารสามารถดำเนินการสั่งจ่ายเงินได้ด้วยจำนวนเงินที่มีการระบุไว้ในเช็ค ซึ่งในเช็คนั้นจะต้องมีการระบุข้อมูลและรายละเอียดที่ชัดเจน เช่น ชื่อ – นามสกุลของผู้รับเงิน หมายเลขแคสเชียร์เช็ค และที่สำคัญคือ จำนวนเงินที่ต้องมีการสั่งจ่าย ทั้งนี้แคสเชียร์เช็คนั้นมีประโยชน์อย่างมากต่อการทำธุรกรรมทางการเงินที่ต้องใช้เงินจำนวนมาก เพราะทุกท่านจะไม่ต้องมานั่งเสียเวลานับเงิน อีกทั้ง หากเกิดการสูญหาย ตัวเงินก็ยังไม่ได้หายไปไหน เพราะผู้รับเงินนั้นจะต้องนำเช็คไปขึ้นเงินเพียงเท่านั้น

 

แคชเชียร์เช็ค กับเช็คเงินสด 

เมื่อทุกท่านได้ทราบรายละเอียดและประโยชน์ของการใช้แคสเชียร์เช็คแล้ว ในส่วนนี้เราจึงขอยิบยกประเด็นที่ยังคงเป็นคำถามและข้อสงสัยของหลาย ๆ ว่าแล้วแคสเชียร์เช็คที่ทุกท่านสามารถใช้ได้นั้น มีความแตกต่างไปจากเช็คปกติธรรมดาทั่วไปอย่างไร ในส่วนนี้เรามีคำตอบให้ทุกท่านแล้ว เราไปดูกัน

  • แคชเชียร์เช็คทำหน้าที่เหมือนบัตรเดบิต โดยการใช้จ่ายหรือการสั่งจ่ายนั้น จะสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อทุกท่านมีเงินจำนวนนั้นจริง ๆ ซึ่ง หากท่านไม่มีเงินก็จะไม่สามารถสั่งจ่ายแคชเชียร์เช็คได้ ซึ่งจะแตกต่างไปจากกรณีเช็คทั่วไปที่จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับการใช้บัตรเครดิต ซึ่งผู้สั่งจ่ายนั้น อาจจะมีเงินหรือไม่มีเงินจริง ๆ ก็เป็นได้
  • ธนาคารเป็นสั่งจ่ายและผู้จ่ายเงิน ในกรณีของแคชเชียร์เช็คนั้น ผู้สั่งจ่ายจะต้องเป็นธนาคารเท่านั้น ซึ่งมีความแตกต่างไปจากเช็คทั่วไป ซึ่งสามารถที่จะเป็นบุคคลธรรมดาได้ ทั้งนี้ผู้ที่ออกแคชเชียร์เช็คนั้น ไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร โดยจะแตกต่างไปจากกรณีเช็คทั่วไป ซึ่งผู้ออกเช็คจะต้องมีบัญชีกระแสรายวันกับธนาคารเท่านั้น

นอกจากนี้ เชื่อว่าทุกท่านคงจะพอทราบรายละเอียดและข้อมูลเกี่ยวกับแคชเชียร์เช็คกันไปบ้างแล้ว ซึ่งสามารถเข้ามาช่วยในการทำธุรกรรมทางการเงินที่ไม่จำเป็นต้องกังวลกับเงินจำนวนมาก ๆ แถมยังมีความน่าเชื่อถือไม่ต้องกังวลเรื่องเช็คเด้งและเป็นวิธีการที่สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่า ผู้รับจะได้รับเงินจริง ๆ อย่างแน่นอน เพราะผู้ออกแคชเชียร์เช็คนั้น จะต้องมีเงินจริง ๆ และต้องเป็นการขึ้นเช็คและสั่งจ่ายโดยธนาคารเท่านั้น ซึ่งถือเป็นการดำเนินการที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการใช้ดาวน์รถ ดาวน์บ้าน หรือการสั่งจ่ายเงินจากการขายที่ดิน หรือขายทรัพย์สินชิ้นใหญ่ ๆ ที่มีมูลค่าสูง

 

แคชเชียร์เช็ค ตรวจสอบยังไง

และในส่วนสุดท้ายนี้ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมและเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจ สำหรับทุกท่านที่ต้องเข้าไปเกี่ยวพันธ์กับการใช้จ่ายหรือการซื้อ – ขาย รายการใหญ่ ๆ ที่ต้องดำเนินการสั่งจ่ายด้วยแคชเชียร์เช็ค ในส่วนนี้เรามีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบแคชเชียร์มานำเสนอ เพื่อให้ทุกท่านสบายใจและหมดความกังวลที่จะต้องรับเงินจากการใช้แคชเชียร์เช็ค ซึ่งแคชเชียร์เช็คนั้น สามารถตรวจสอบได้ดังนี้

แคชเชียร์เช็คนั้นสามารถดำเนินการตรวจสอบว่าเป็นของจริงหรือของปลอมได้ โดยการโทรติดต่อสอบถามไปที่ ธนาคาร สาขาที่มีการออกแคชเชียร์เช็คใบนั้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว บนแคชเชียร์เช็คจะมีการระบุรายละเอียดและข้อมูลของ ชื่อ – นามสกุลของผู้รับเงิน จำนวนเงินทั้งที่เป็นตัวเลขและตัวอักษรอย่างชัดเจน และต้องมีหมายเลขของแคชเชียร์เช็คระบุไว้ด้วย ซึ่งทุกท่านสามารถดำเนินการโทรติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารด้วยการแจ้ง ชื่อ – นามสกุล และหมายเลขแคชเชียร์เช็ค เพื่อป้องกันการปลอมได้ทันที

 

อ้างอิง 1 2