โครงการปรับเงินงวด ธอส 2565

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นหนึ่งสถาบันการเงินหลักที่คอยดูแลและให้ความช่วยเหลือเรื่องบ้านและที่อยู่อาศัยแก่พี่น้องประชาชนชาวไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 นี้ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสและสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ส่งผลให้ ณ เวลานี้ ธอส จึงพร้อมนำเสนอโครงการพิเศษช่วยลูกค้าทุกท่านปรับค่างวด ให้สามารถผ่อนชำระได้แม้รายได้จะลด ดังนั้นในครั้งนี้เราจึงได้รวบรวมและขอยิบยกบทความประชาสัมพันธ์โครงการนี้ให้ทุกท่านทราบทั่วกันกับบทความ “ธอส ใจดี ออกโครงการปรับเงินงวด เพื่อช่วยลดภาระ 2565”

 

โครงการปรับเงินงวด 2565 ธอส

โครงการปรับเงินงวดสำหรับลูกค้า ธอส นี้เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทุกท่านในการลดภาระค่าใช้จ่ายรายเดือนเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยเป็นโครงการสำหรับลูกค้าที่ผ่านเงื่อนไขและการพิจารณาจากธนาคารโดย จะต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนเข้าร่วมโครงการดังต่อไปนี้

  • ต้องไม่เป็นลูกค้าที่อยู่ระหว่างมาตรการพักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ยหรือมาตรการช่วยเหลือใด ๆ อื่น ๆ ของธนาคาร
  • ไม่อยู่ในสถานะทางกฎหมายหรือไม่อยู่ในสถานะประนอมหนี้
  • เงินต้นคงเหลือไม่น้อยกว่า 100,000 บาท
  • กู้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีและยังเหลือระยะเวลาการผ่อนชำระไม่น้อยกว่า 10 ปี

ทั้งนี้ทุกท่านต้องดำเนินการลงทะเบียนภายในวันที่ 25 ของเดือนเพื่อให้มีผลในการชำระค่างวดในเดือนต่อไป โดยในรายละเอียดส่วนอื่น ๆ นั้น ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและการกำหนดของธนาคารโดยทุกท่านสามารถกดลงทะเบียนได้ง่าย ๆ ผ่าน 3 ช่องทางหลักคือ ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผ่านแอพ GHB ALL และสามารถเข้าติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารทุกสาขา

 

ข้อควรทราบเพิ่มเติม โครงการลดเงินงวด ธอส

สำหรับทุกท่านที่สนใจและกำลังพิจารณาเข้าร่วมโครงการนั้น ทางธนาคารได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดเพิ่มเติมไว้ โดยเป็นข้อมูลสำหรับลูกค้าทุกท่านที่ถือสิทธิเฉพาะต่าง ๆ เช่น

  • กรณีที่ลูกค้าเป็นลูกค้ารายย่อย ธนาคารจะดำเนินการเปลี่ยนเปลงค่างวดในเดือดถัดไป โดยทุกท่านต้องเข้าลงทะเบียนภายในวันที่ 25 ของเดือน
  • กรณีที่ลูกค้าใช้สิทธิสวัสดิการ ทางธนาคารจะต้องดำเนินการแจ้งหักเงินเดือนผ่อนการชำระในงวดถัดไป โดยต้องนำส่งข้อมูลไปที่หน่วยงานของท่าน ทั้งนี้ สำหรับลูกค้าที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ทุกท่านจะต้องดำเนินการตรวจสอบสิทธิของท่านก่อนเข้าร่วมโครงการ
  • และสำหรับท่านที่ให้ธนาคารดำเนินการหักเงินงวดผ่านบัญชีเงินฝาก ธนาคารจะทำการหักเงินงวดใหม่จากบัญชีของท่านเองในเดือนถัดไป

อย่างไรก็ตาม สำหรับการนี้ ในช่วงระยะเวลาที่มีการปรับค่าเงินงวด ลูกค้าทุกท่านยังคงสามารถชำระเงินงวดได้มากกว่าเงินงวดที่ธนาคารกำหนด เช่นเดิม โดยสำหรับท่านที่มีข้อสงสัยหรือประเด็นคำถามกับ ธอส ก็สามารถโทรเข้าติดต่อธนาคารได้ทันที ที่หมายเลข 0 – 2645 – 9000

อ้างอิง 1