advertisement

ไม่จ่ายบัตรเครดิตกี่เดือนฟ้อง 2566 หยุดจ่ายบัตรเครดิต 6 เดือน เป็นหนี้เท่าไหร่ถึงโดนฟ้อง

บัตรเครดิตเป็นอีกช่องทางที่สามารถอำนวยความสะดวกในการจับจ่าย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าและบริการ หรือการใช้จ่ายค่าเทอม ค่าน้ำ ค่าไฟ แต่การจับจ่ายทั้งหมดนั้นเป็นการใช้ “เงินในอนาคต” ด้วยหลักการที่บริษัทผู้ให้บริการบัตรเครดิตออกเงินให้ทุกท่านก่อน แล้วให้ท่านจ่ายคืนที่หลังด้วยรูปแบบการทดลองจ่าย ยืมเงิน ซึ่งหลายครั้งที่ผู้ถือบัตรไม่สามารถจ่ายหนี้เหล่านั้นได้ โดยนำมาซึ่งประเด็นคำถามที่ตามมาอีกมากมายทั้ง ไม่จ่ายบัตรเครดิตกี่เดือนฟ้อง 2566 หรือหยุดจ่ายบัตรเครดิต 6 เดือนจะเป็นปัญหาหรือไม่ และแม้กระทั้งเมื่อขึ้นศาลแล้วไม่จ่ายบัตรเครดิตได้หรือเปล่า

ดังนั้น ในครั้งนี้เราจึงมาพร้อมกับบทความ “ไม่จ่ายบัตรเครดิตกี่เดือนฟ้อง 2566” โดยเป็นการรวบรวมประเด็นคำถามทุกข้อ เพื่อให้คำตอบสำหรับทุกท่านให้ทราบรายละเอียดและข้อมูล พร้อมทั้งข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจาก พันทิป ชุมชนออนไลน์ที่พร้อมเป็นผู้ช่วยทุกท่านในการแก้ปัญหา โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ไม่จ่ายบัตรเครดิตกี่เดือนฟ้อง 2566

 

ไม่จ่ายบัตรเครดิตกี่เดือนฟ้อง 2566

ในขณะนี้ สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตหลาย ๆ ท่าน คงจะเริ่มมีข้อสงสัยว่าหากเราหยุดจ่ายบัตรเครดิต 6 เดือน หรือนานกว่านั้นแล้ว จะเกิดปัญหาใด ๆ บ้าง หรือแม้กระทั่งไม่จ่ายบัตรเครดิตกี่เดือนฟ้อง 2566 วันนี้เรามีคำตอบมานำเสนอที่นี่ เรามาดูกันว่าเป็นหนี้บัตรเครดิตเท่าไหร่ถึงโดนฟ้องและไม่จ่ายบัตรเครดิตกี่เดือนฟ้อง 2566 เราไปดูกัน

ขั้นตอนแรกสุดของการดำเนินการหากท่าน ไม่จ่ายหนี้บัตรเครดิตหรือจ่ายล่าช้า ทางธนาคารและสถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิตจำดำเนินการทวงถามหนี้ก่อนเป็นอันดับแรก ไม่ว่าจะเป็นช่องทางใด ทั้ง การโทรทวงถาม การส่งข้อความ SMS หรือ อีเมล ยิ่งไปกว่านั้น บางรายอาจจะได้รับเป็นเอกสาร จดหมายตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ ซึ่ง หากหนักกว่านั้น เจ้าหน้าที่ธนาคารก็จะเดินทางออกไปพบและต่อพูดคุยกับท่าน ณ สถานที่อ้างอิงที่ท่านได้ให้ไว้ โดยสามารถเป็นไปได้ทั้งที่ทำงานและที่บ้าน แม้เจ้าหน้าที่จะไม่มีสิทธิ์ในการประจานลูกหนี้ แต่ทางธนาคารมีสิทธิ์ในการเข้าติดต่อ

โดยคำถามที่ว่า ไม่จ่ายบัตรเครดิตกี่เดือนฟ้อง 2566 หรือเป็นหนี้บัตรเครดิตเท่าไหร่ถึงโดนฟ้อง นั้น หากคุณค้างชำระบัตรเครดิตเกินจากกำหนดประมาณ 3 เดือน คุณจะกลายเป็นผู้มีประวัติการค้างชำระหนี้ ซึ่งจากธนาคารและบริษัทผู้ให้บริการบัตรเครดิตจะส่งข้อมูลไปยังบริษัทเครดิตแห่งชาติ จำกัด โดยจะนำมาซึ่งการบันทึกข้อมูลการค้างชำระ หรือที่เรียกกันจนติดปากว่า “ติดบูโร” นั่นเอง และเมื่อระยะเวลาการค้างชำระผ่านไปนานพอสมควร แต่ไม่เกิน 2 ปี (เพราะอายุความหนี้บัตรมีอายุ 2 ปี) ทางธนาคารและสถาบันการเงินนั้นจะดำเนินการฟ้องร้องต่อศาล

ดังนั้น จะพอสรุปได้ว่า หากคุณไม่จ่ายหนี้บัตรเครดิตตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ทางธนาคารและบริษัทผู้ให้บริการบัตรเครดิตสามารถดำเนินการฟ้องร้องได้ แต่ไม่เกินระยะเวลา 2 ปี ซึ่งอายุความคดีฟ้องร้องหนี้บัตรเครดิตจะขาดนั่นเอง เพราะคดีบัตรเครดิตนั้นเป็นคดีตามกฎหมายแพ่ง มีอายุความ 2 ปี

 

ขึ้นศาลแล้วไม่จ่ายบัตรเครดิต

 

ไม่จ่ายบัตรเครดิตกี่เดือนฟ้อง 2566

จากข้อมูลข้างต้น ตัวอย่าง เมื่อคุณหยุดจ่ายบัตรเครดิต 6 เดือน ไม่ว่าจะเป็นจำนวนคงค้างเท่าใดก็ตาม โดยไม่สามารถติดต่อหรือเจารจากับคุณได้ ทางธนาคารจะดำเนินการส่งข้อมูลการค้างชำระหนี้บัตรของคุณไปที่ บริษัท เครดิตแห่งชาติ จำกัด และหลังจากนั้นอาจจะดำเนินการฟ้องร้องคดีหนี้บัตรเครดิตต่อศาล เพื่อดำเนินการส่งหมายศาลให้คุณเข้าเจรจาเพื่อชำระหนี้บัตร โดยมี หลายเงื่อนไขที่สามารถดำเนินการได้ โดยเมื่อขึ้นศาลแล้วไม่จ่ายบัตรเครดิตนั้น สิ่งที่ทุกท่านควรทำเมื่อได้รับหมายศาล คือ เข้าติดต่อเพื่อเจรจาไกล่เกลี่ย โดยสามารถเดินทางไปติดต่อได้ด้วยตนเอง หรือจะแต่งตั้งทนายเพื่อดำเนินการแทนได้

ทั้งนี้ การดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยกับศาล คุณควรเข้าดำเนินการทันที ไม่ควรหนี้หรือผิดนัด โดยสามารถขอชำระหนี้บัตรในจำนวนที่คุณสามารถรับผิดชอบได้ ไม่ว่าจะเป็นแบบ Hair Cut/ ขั้นบันได หรือเฉพาะเงินต้น โดยหากกระบวนการทั้งหมดนั้น ลูกหนี้เพิกเฉย ไม่ยอมติดต่อศาลหรือเจ้าหนี้ เจ้าหนี้อาจให้ทนายทำเรื่องขอยึดทรัพย์ หรืออายัดเงินเดือน ได้ทันทีตามหลักเกณฑ์นี้

  • เงินเดือน อายัดได้ไม่เกิน 30% และลูกหนี้ต้องมีเงินเดือนมากกว่า 20,000 บาท ทั้งนี้เงินส่วนที่ไม่ได้อายัดของลูกหนี้ ต้องคงเหลือไม่น้อยกว่า 20,000 บาท จึงจะสามารถอายัดได้ และเงินโบนัส สามารถอายัดได้ไม่เกิน 50%

 

ไม่จ่ายหนี้บัตรเครดิต Pantip ว่ายังไง

 

ไม่จ่ายบัตรเครดิตกี่เดือนฟ้อง 2566

เมื่อเป็นหนี้ ยืมเงินเขามาใช้แล้วยังไงก็ต้องจ่าย แม้ว่าระยะเวลาการฟ้องร้องคดีหนี้บัตรเครดิตนั้นจะขาดไปแล้วก็ตาม แต่ยอดหนี้นั้นก็ยังคงอยู่ โดยมีหลายท่าน ที่มีภาระหนี้สินล้นพ้นตัว และต้องการใช้วิธ๊การหยุดจ่ายบัตรเครดิต 6 เดือน/ ขึ้นศาลแล้วไม่จ่ายบัตรเครดิต หรือไม่จ่ายหนี้บัตรเครดิต Pantip มีหลายท่านที่ใช้วิธีนี้เพื่อขอเจารจาเพื่อลดการจ่ายหนี้บัตร โดยในทางปฏิบัตินั้นสามารถดำเนินการได้ แต่คุณจะเสียแน่ ๆ คือ ประวัติทางการเงินและข้อมูลเครดิต โดยวิธีนี้อาจจะสามารถช่วยให้คุณไม่ถูกอายัดทรัพย์และอายัดเงินเดือนได้ แต่คุณจะเสียประวัติแน่นอน และการขอลดยอดหนี้ที่เป็นเงินต้นนั้นค่อนข้างยาก แต่อาจทำได้ในกรณีของดอกเบี้ยซึ่งอาจจะมีการ Hair Cut ยอดดอกเบี้ยให้ 

อ้างอิง 1 2