50 คำอวยพรวันเพื่อนภาษาอังกฤษ 2022

“เพื่อน” ถือเป็นคนใกล้ชิดและเป็นบุคคลสำคัญสูงสุดอีกหนึ่งคนในชีวิตของเรา เพราะนอกจากคนในครอบครัว คนรักหรือคู่ชีวิตแล้ว เชื่อหรือไม่ว่า ก็จะมีเพียงเพื่อนเท่านั้น ที่จะทนอยู่กับเราได้ทุกท่านช่วงเวลา ไม่ว่าจะดีสุด ๆ หรือ ช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุด พวกเขาเหล่านั้นก็ยังอยู่เคียงข้างเราเสมอ แม้บางครั้งเจ้าเพื่อนตัวร้าย ก็จะนำปัญหาทั้งของเขา ของเธอมาให้เราปวดหัวอยู่บ้าง แต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังคงต้องมีเพื่อนและต้องการพวกเขาอยู่เสมอ ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งมอบความห่วงใยและความปรารถนาดีให้แก่พวกเขา วันนี้เราจะขอมอบบทความ “50 คำอวยพรวันเพื่อนภาษาอังกฤษ 2022” ให้ทุกท่านได้นำไปมอบให้กับเพื่อนแสนรักกัน เพื่อแสดงออกถึงความรักและห่วงใยแก่กันและกัน

 

คำอวยพรวันเพื่อน ภาษาอังกฤษ 

Don’t walk in front of me . . . I may not follow, don’t walk behind me . . . I may not lead, walk beside me and just be my friend. Albert Camus

.

Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the deal life. Mark Twain

.

It takes a great deal of bravery to stand up to our enemies, but just as much to stand up to our friends. J.K. Rowling

.

Many people will walk in and out of your life, but only true friends will leave footprints in your heart. Eleanor Roosevelt

.

Wishing a very Happy Friendship Day to my dearest, sweetest friend who has always surprised me with doing things that no one would ever do for me.

.

You are the brightness to my smile, you are the light in the dark, you are the hope when I am lost.

.

Let us celebrate the beauty of friendship that we share to make it a perfect day, the day that gives us another reason to spend more time together.

.

You are an angel sent from heaven to make my life beautiful, my heart happy and take care of my smile.

.

Best friends are more like family. Thank you for being that and more. Happy Friendship’s day.

.

Friends are one single mind in two separate bodies. Thank you for being such a nice friend.

.

อวยพรวันเกิดเพื่อนยาวๆ

Friend means: F – free from all formalities, R – right to say anything, I – ideal companion, E – either good or bad, N – no sorry no thanks and D – dear to dearest one.

.

Happy Friendship Day, my buddy! You are someone I can count on in every step of my life. May our beautiful friendship last forever.

.

We have shared laughter, we have shared tears, we have shared disappointment over the years. So on this friendship day my wish for you is success and happiness in all you do.

.

Two people are better off than one, for they can help each other succeed. If one person falls, the other can reach out and help. But someone who falls alone is in real trouble.

.

There would be many things to follow, as our friendship has many things. And so much of them reminds me of the happiness our friendship brings.

.

Don’t make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to leave yourself up. Happy Friendship day.

.

Love is flower – like friendship is like a sheltering tree. Happy Friendship day.

.

Thor, Iron man, Hulk, Captain America, Hawk eye and black widow, they are Avengers and there are friends so same as you and me. Love you buddy.

.

With a caring, loving, dear friend like you, I sometimes feel that there is nothing in my life that I miss as you are there to take care of everything.

.

I’ve always found you by my side whenever I needed support, guidance, love, and a shoulder to cry on. Thank you for everything.

.

อวยพรวันเกิดเพื่อน ฮาๆ กวนๆ

I am very lucky to have you as a friend who be there all the time. You are my solution, therapist. Happy Friendship day.

.

Happy Special day for friends, you are someone I can rely on all the time. May our bond lives forever.

.

Finding a genuine companion who interfaces with you at all levels is very uncommon however I believe I am the honored offspring of the Almighty. A very Happy Friendship Day dear.

.

Thank you for always being a partner in crime, I’m the luckiest person to have a friend like you. Happiest friendship day buddy.

.

I know, it is hard to find a friend who is royal, caring, honest and cute like me. But you are lucky, I am all those and more. Happy friendship day.

.

I consider myself extremely fortunate to have a friend like you who is more than a friend to me; you are my life. Happy Friendship Day.

.

True friends say good things behind your back and bad things to your face. I ‘m glad to have you as my friend, happy friendship day bro.

.

Happy Friendship Day to all my buddies. On this day of companionship, I send you my love ad best wished for the future.

.

You always take all my worries and always have my back. I can’t thank Gog enough for bringing us together. Happy Friendship Day.

.

It’s not what we have in life, but who we have in our life that matter. Thank you for being my friend. Happy friendship day.

.

แคปชั่นอวยพรวันเกิดเพื่อน

Friends are the flowers in the garden of life. Beginning with a seed of trust, nurtured with laughter and tears, growing into loyalty and love. Happy Friendship Day.

.

I wish I could show you, when you are at your darkest, how bright you make the world for me and how happy I am that you are here.

.

Best friends make good times better and hard times easier. Thank you for your supports.

.

Friendship’s the wine of life and you are a fine wine of mine.

.

True friends are never apart, maybe in distance but never in heart. Thank you my friend.

.

The most beautiful discovery true friends make is that they can grow separately without growing apart same as you and me. Happy Friendship Day.

.

Some people arrive and make such a beautiful impact on your life, you can barely remember what life was like without them. Those people are friends. Happy Friendship Day.

.

Dearest friend, I love the most because you are always there to join me in the most stupid things in life . . . Happy Friendship Day to you.

.

No matter how old we grow, no matter how much distance we have between us, you will always stay in my heart…. Wishing you a very happy friendship day.

.

To a friend who has always been there for me, I think you for being such a wonderful friend. Happy Friendship Day and always stay as awesome as you are.

.

อวยพรวันเกิดเพื่อน อังกฤษ 

Finding a person who connects with you at all levels is extremely rare but I feel I am the blessed child of heaven to have you as my friend.

.

When I was young, I used to pray to God to give me the most special person in this world and when I see you. I know that my prayers have been answered well.

.

You have to do lots of good deeds and pray a lot to God to have a friend like me. I am your jackpot and you are the luckiest soul. Happy Friendship Day.

.

People feel much stronger a happier when they have a friend that can always trust, support. And I think I am truly blessed to have you here. Happy Friendship Day.

.

Whenever I am in trouble, I think of you. Whenever I want to have a party, I think of you. And when I am sad, you are the one who come. Be it any emotion I am undergoing, I always think of you my friend. Happy Friendship Day.

.

It is the magic of your friendship that has helped me become a better person in life. Wishing a very Happy Friendship Day Buddy.

.

The life is much more fun when you have a friend to multiply your smiles and minus your sorrows. Happy Friendship Day to my dearest friend.

.

Friendship is all about being for each in good and bad times and never giving up on each other. And you are that Friendship to me. Thank you.

.

Cheer to us and cheer to the journey that we have had together. I am truly blessed to have a friend who has accepted me the way I am and has cared for me unconditionally. Happy Friendship Day.

.

Friendship is like two ways traffic. Both souls have to be equally giving, caring, sharing and understanding such people come to those who are blessed in life.

.