6 เทคนิคเดินบัญชีธนาคาร เดินสเตทเม้นท์ 2565

การเดินบัญชีธนาคารหรือเดินสเตทเม้นท์ คือ?

ในการทำธุรกรรมทางการเงินข้อมูลบันทึกรายการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร หรือที่เรียกกันติดปากว่า สเตทเม้นท์หรือเดินสเตทเม้นท์ (Statement) นั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากข้อมูลนี้จะเป็นหลักฐานที่สามารถใช้ในการยืนยันขอมูลการฝากและการถอนทั้งหมดของเจ้าของบัญชี โดยทั่วไปแล้วจะมีการขอเรียกดูข้อมูลการเดินสเตทเม้นท์ เริ่มต้นตั้งแต่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือนหรืออาจจะมากกว่านั้นในบางกรณี ซึ่งมีความสำคัญต่อการทำธุรกรรมทาการเงินรายการใหญ่ ๆ เนื่องจากธนาคารและสถาบันการเงินต้องการความแน่นอนใจว่าผู้ที่จะดำเนินการธุรกรรมนั้นมีเงินพอในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือหนี้ที่อาจจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ เช่น การขอกู้ การทำวีซ่าเพื่อไปเรียนต่อต่างประเทศหรือกาสมัครบัตรเครดิต

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ช่องทางในการขอ Statement

ในปัจจุบัน ข้อมูลการเดินสเตทเม้นท์สามารถขอข้อมูลได้หลากหลายวิธี โดยส่วนใหญ่แล้วทุกธนาคารที่มีบริการ E-Banking หรือมีการให้บริการการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ก็จะสามารถขอ Statement หรือการขอข้อมูลเดินสเตทเม้นท์ผ่านช่องทางออลไลน์ได้ ซึ่งสามารถส่งเป็นไฟล์เอกสารเข้าในอีเมลของผู้ขอได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย และอีกช่องทางหนึ่งก็คือการขอตามแบบปกติ คือ การเข้าไปทำเรื่องขอกับเจ้าหน้าที่ธนาคารโดยตรงหรือการนำสมุดบัญชีของตนไปถ่ายสำเนาเป็นเอกสารด้วยตนเองอีกเช่นกัน

เทคนิคการเตรียมสเตทเม้นต์ให้พร้อมกู้

การเดินบัญชีธนาคารหรือเทคนิคการเดินสเตทเม้นท์ ซื้อบ้านให้สวยงามเพื่อพร้อมแก่การกู้หรือการทำธุรกรรมทางการเงิน ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด โดยสามารถดำเนินการได้ทั้งในฐานะบุคคลและในฐานะผู้ประกอบการ ซึ่งมีเทคนิคและวิธีการง่าย ๆ ดังนี้

เช็คเครดิตบูโร

ถือว่าเป็นการเริ่มต้นเตรียมการเดินสเตทเม้นท์ก็ว่าได้ สำหรับการเช็คและตรวจสอบประวัติทางการเงินของตนเองกับบริษัทศูนย์ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (National Credit Bureau) หรือเครดิตบูโร ที่เรียกกันติดปากในวงการเงิน สิ่งแรกที่ควรทำคือการตรวจสอบหนี้คงค้างชำระ หรือการจ่ายล่าช้าจนมีชื่อเข้าไปติดอยู่ในแบล็คลิสต์ของเครดิตบูโรหรือไม่ ซึ่งหากพบว่ามีรายชื่อเข้าไปติดอยู่ในบัญชีรายชื่อแบล็คลิสต์ ให้รีบดำเนินการติดต่อกับบริษัทศูนย์ข้อมูลเครดิตแห่งชาติและเจ้าหน้าที่โดยทันที เพราะหากเดินสเตทเม้นท์ไปก็จะไม่เกิดผลใดเพราะการมีชื่อติดอยู่ในแบล็คลิสต์เป็นสิ่งยืนยันว่าบุคคลนั้น หรือผู้ประกอบการนั้นไม่มีความพร้อมและความสามารถในการชำระหนี้หรือรับผิดชอบธุรกรรมนั้น ๆ ได้

 

นำเงินฝากเข้าบัญชีเป็นประจำ

หลังจากการตรวจสอบรายชื่อในบัญชีแบล็คลิสต์ของเครดิตบูโรแล้ว เราจึงสามารถดำเนินการเดินสเตทเม้นท์ ซื้อบ้านได้ โดยเริ่มจากการฝากเงิน ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการพิจารณาของสถาบันทางการเงินและธนาคาร  เพราะสถาบันทางการเงินและธนาคารนั้นจะมุ่งเน้นการให้ความสำคัญต่อการเดินสเตทเม้นท์และการนำเงินเข้าฝากในบัญชีเป็นหลัก เพราะเงินที่นำมาฝากนั้นเป็นสิ่งที่แสดงถึงรายได้ของบุคคลหรือผู้ประกอบการนั้น ๆ ดังนั้นเมื่อมีรายได้ เงินเดือน โบนัสหรือรายรับอื่น ๆ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการเอาเงินเข้าฝาก เพื่อให้ยอดเงินเดินอยู่ตลอดเวลา ตามหลักการเดินสเตทเม้นท์

ถอนเงินได้ แต่ห้ามหมดบัญชี

ในความเป็นจริงแล้ว ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอยู่มากว่า การเดินสเตทเม้นท์ที่ดีนั้น จะต้องเป็นบัญชีที่ต้องไม่มีการถอนเงินออกจากบัญชีเลย ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เป็นความผิดปกติอย่างมากต่อการเดินสเตทเม้นท์ของบุคคลหรือผู้ประกอบการเองที่จะไม่มีการถอนเงินออกจากบัญชี สิ่งที่ควรกระทำคือ เราสามารถดำเนินการเบิก ถอนเงินได้ตามปกติ เนื่องจากการถอนเงินเป็นการแสดงถึงความเคลื่อนไหวของบัญชีที่เป็นปกติ เพียงแต่ การถอนเงินแต่ละครั้งไม่ควรถอนเงินออกจนยอดเงินคงเหลือต่ำหรือไม่เหลือเงินเลยแม้แต่บาทเดียว ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการเดินสเตทเม้นท์ที่ไม่สวยงาม และยังเป็นการบ่งบอกสถานะทางการเงินที่ย่ำแย่ของบุคคลนั้น ๆ อีกด้วย

ยอดเงินคงเหลือสะสมควรเพิ่มมากขึ้น

การเดินบัญชีธนาคารหรือการเดินสเตทเม้นท์ ซื้อบ้านที่ดี และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการเงินได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ การมียอดเงินคงเหลือในบัญชีที่มีอัตราการสะสมเพิ่มมากขึ้น การดำเนินกิจกรรมภายในบัญชีที่มีการสะสมมากขึ้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการพิจารณาของธนาคาร เนื่องจาก การนำฝากมากกว่าการถอนเงินนั้น เป็นเครื่องบ่งบอกว่าสถาณะทางการเงินของบุคคลหรือผู้ประกอบการธุรกิจนั้นมีสภาพคล่องและมีความสามารถในการเก็บเงินสะสม ซึ่งควรมีจำนวนหรืออัตราที่เพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ เดือน โดยธนาคารและสถาบันทางการเงินมักจะเรียกดูรายการการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนหรือเดินสเตทเม้นท์ซึ่งเราควรดำเนินการเดินบัญชีธนาคารยาวนานกว่ากว่าระยะเวลาดังกล่าวและฝึกให้เป็นวินัยทางการเงินที่ดี ซึ่งจะนำมาซึ่งเป็นค่านิยมการออมนั่นเอง

 

พยายามอย่าให้บัญชีตาย

หากบัญชีถูกแช่แข็งหรือไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลานาน ถือว่าบุคคลหรือผู้ประกอบการนั้นมีสถาพล้มเหลวโดยสิ้นเชิงในการเดินสเตทเม้นท์ดังนั้น จึงควรพยายามทำให้บัญชีมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา เพื่อเป็นการสร้างความพร้อมสำหรับการเดินสเตทเม้นท์ ซื้อบ้านในการทำธุรกรรมทางการเงินในอนาคต โดยอาจ ย้ายเงินหรือรายรับทั้งหมดของตนมาปรากฏเป็นการเคลื่อนไหวในบัญชีที่ต้องการเดินสเตทเม้นท์ ซื้อบ้านเช่น การรับเงินรายรับ โบนัสหรือรายได้อื่น ๆ ด้วยวิธีการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร และให้มีการชำระเงินต่าง ๆ ด้วยบัญชีเดียวกัน

ไม่ใช่มนุษย์เงินเดือนก็เดินบัญชีธนาคารได้

ส่วนใหญ่แล้วอาชีพพนักงานประจำหรือที่เราเรียกกันว่ามนุษย์เงินเดือนนั้นมักจะไม่มีปัญหากับการเดินสเตทเม้นท์เนื่องจาก บริษัทหรือนายจ้างมักใช้วิธีการโอนเงินเดือนเข้าที่บัญชีของแต่ละบุคคลเป็นปกติ ซึ่งก็จะเป็นการเดินสเตทเม้นท์โดยอัตโนมัติ แต่สำหรับอาชีพอิสระหรืออาชีพค้าขาย เช่น แม่ค้า พ่อค้า ที่มีรายได้ไม่แน่นอนและรับเงินรายได้จากการว่าจ้างและการขายสินค้าโดนตรงจากลูกค้า ซึ่งอาชีพเหล่าก็สามารถดำเนินการเดินสเตทเม้นท์ได้เช่นกัน โดยทั่วไปธนาคารมักจะมีเงื่อนไขพิเศษสำหรับบุคคลที่ประกอบอาชีพกลุ่มนี้ โดยมักจะต้องการ รายการเดินสเตทเม้นท์ที่เยอะกว่าอาชีพพนักงานประจำ ดังนั้นหากท่านประกอบอาชีพอิสระหรือค้าขาย ก็ควรนำเงินรายได้เข้าบัญชีเพื่อดำเนินการเดินสเตทเม้นท์ให้บ่อยครั้งที่สุด อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการหารายรับเพื่อสร้างความมั่นใจต่อการเดินสเตทเม้นท์ให้มีความน่าเชื่อถือเพื่อใช้เตรียมเดินสเตทเม้นท์ ซื้อบ้าน หรือสำหรับการทำธุรกรรมทางการเงินต่อไป โดยไม่จำเป็นต้องมีสลิปเงินเดือนหรือเป็นพนักงานประจำ

ดังนั้นหากเรามั่นให้ความสนใจและสร้างระเบียบวินัยที่ดีในการเดินบัญชีธนาคารอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอแล้ว นอกจากจะเสริมสร้างความพร้อมของการเดินสเตทเม้นท์หรือการเดินบัญชีธนาคารที่สวยงามแล้ว แต่ยังสามารถเสริมสร้างระเบียบวินัยทางการเงินที่ดีซึ่งสามารถส่งผลให้เรามีเงินสะสม เงินออมเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน

 

อ้างอิง 1 2