สมัครบัตรกดเงินสด ไม่มีสลิปเงินเดือน ธนาคารออมสิน 2566

หากพูดถึงธนาคารออมสิน รายการผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่เป็นเรือธงนำหน้าในทุก ๆ ครั้งก็คงจะหนีไม่พ้นกลุ่มบัญชีเงินฝากและสลากออมสิน เพราะเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของการก่อตั้งธนาคารออมสินซึ่งจะเน้นหนักไปที่การส่งเสริมให้ประชาชนอยู่จักเก็บออม แต่ทุกท่านเชื่อหรือไม่ว่า ธนาคารออมสินยังมีความพร้อมยินดีให้บริการสินเชื่อบัตรกดเงินสดด้วยเช่นกัน ดังนั้นในครั้งนี้เราจึงมาพร้อมกับบทความแนะนำรายละเอียดและวิธีการ “สมัครบัตรกดเงินสด ไม่มีสลิปเงินเดือน ธนาคารออมสิน” โดยทุกท่านจะสามารถสมัครและเป็นผู้ถือบัตรแน่นอน เราตามไปดูกันเลย

สารบัญ

 

สมัครบัตรกดเงินสด ไม่มีสลิปเงินเดือน ธนาคารออมสิน 2566

บัตรกดเงินสด ไม่มีสลิปเงินเดือน ธนาคารออมสิน PRIMA CARD

ถือเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่แม้ว่าอาจจะไม่ใช่รายการหลักของธนาคาร แต่ธนาคารออมสินก็มีความพร้อมและสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์บัตรกดเงินสดให้กับทุกท่านที่เป็นลูกค้าได้ โดยสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับการสมัครบัตรกดเงินสด ธนาคารออมสินนั้น คือ คุณสมบัติและเงื่อนไขเบื้องต้นของทุกท่าน ซึ่งจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคารเท่านั้น เพราะทางธนาคารมีการตั้งวัตถุประสงค์ในการให้บริการบัตรกดเงินสด ไว้เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำรองในการประกอบอาชีพ และเพื่อให้ท่านสามารถนำเงินไปใช้จ่ายได้ตามความต้องการโดยไม่ต้องไปยิบยืมเงินจากแหล่งเงินทุนนอกระบบ ซึ่งการสมัครบัตรกดเงินสด ไม่มีสลิปเงินเดือนก็สมัครได้ของธนาคารออมสินนั้น มีรายละเอียดและข้อมูล ดังต่อไปนี้

 

สมัครบัตรกดเงินสด ไม่มีสลิปเงินเดือน ธนาคารออมสิน 2566

สมัครบัตรกดเงินสด ธนาคารออมสิน PRIMA CARD

บริการสินเชื่ออเนกประสงค์ในรูปของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Credit) เพื่อเป็นเงินสำรองให้ทุกท่านสามารถนำไปใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคตามความต้องการ คือ ประเด็นหลักสำคัญของการให้บริการบัตรกดเงินสด ธนาคารออมสิน PRIMA CARD

บัตรกดเงินสด ธนาคารออมสิน ดียังไง? ไม่มีสลิปเงินเดือนสมัครได้ไหม?

จุดเด่นสำคัญของบัตรกดเงินสด ธนาคารออมสิน PRIMA CARD นั้น คือ วงเงินสินเชื่อที่พร้อมอนุมัติให้ทุกท่านได้ถึง 5 เท่าของรายได้ หรือไม่เกิน 1.5 ล้านบาท โดยไม่จำเป็นต้องมีหลักประกันหรือไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน และสำหรับท่านที่มีความกังวลเรื่องสลิปเงินเดือน รายการสินเชื่อบัตรกดเงินสด ธนาคารออมสินนี้ ท่านจะสามารถใช้เอกสารแสดงรายได้อื่น ๆ ทดแทนได้ โดยท่านะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

คุณสมบัติเบื้องต้น

 • เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
  • กรณีผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุ 20 – 60 ปี
  • กรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระ ต้องมีอายุ 20 – 70 ปี
  • กรณีผู้ประกอบการรายย่อย ต้องมีอายุ 20 – 70 ปี
  • กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ต้องมีอายุ 20 – 70 ปี
 • สำหรับท่านที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน จะต้องมีสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่ได้รับจากสถาบันการเงินอื่น หรือผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อที่ไม่ใช่สถาบันการเงินอยู่แล้วไม่เกิน 3 แห่ง

สมัครบัตรกดเงินสด ไม่มีสลิปเงินเดือน ธนาคารออมสิน 2566 PRIMA CARD 2

เอกสารประกอบการสมัคร

นอกจากคุณสมบัติและรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของผู้สมัครนั้น ทุกท่านจะต้องดำเนินการเตรียมเอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติม ซึ่งสำหรับท่านที่ไม่มีสลิปเงินเดือนก็ไม่ต้องกังวลเพราะ ท่านสามารถใช้เอกสารแสดงรายได้ประเภทอื่น ๆ ได้ ดังนี้

 • ชุดใบสมัคร ซึ่งจะได้รับจากธนาคาร
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือใบอนุญาตขับขี่/ บัตรประชาตัวข้าราชการ หรือพนักงานองค์การของรัฐ
 • เอกสารแสดงรายได้ ได้แก่
  • ต้นฉบับ/ สำเนาสลิปเงินเดือน อายุไม่เกิน 2 เดือน หรือ
  • ต้นฉบับ/ สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 2 เดือน และสำเนาบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีเงินเดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชี หรือ รายการเดินบัญชีเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน
  • สำหรับท่านที่รับเงินเดือนเป็นเงินสด ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มอาชีพอิสระ รับจ้างรายวัน รายเดือน ทุกท่านสามารถใช้เอกสารตามข้างต้นได้ทันที หากไม่มีท่านสามารถใช้หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ หรือเอกสารการเสียภาษีเงินได้ปีล่าสุดทดแทนได้ ทั้งนี้ท่านยังสามารถนำค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา ค่าเวร เบี้ยขยัน หรืออื่น ๆ มารวมได้อีกด้วย
  • ผู้ประกอบการรายย่อย สำเนาบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีหลักของกิจการหรือบุคคลที่ใช้ดำเนินการกิจการ หรือรายการเดินบัญชีที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจในนามบุคคล หรือกิจการ ย้อนหลัง 6 เดือน และสำเนาทะเบียนพาณิชย์ ถ้ามี
  • สำหรับเจ้าของกิจการ ท่านจะต้องใช้เอกสารแสดงรายได้ของผู้ประกอบการที่สามารถอ้างอิงรายได้ และเอกสารแสดงการประกอบธุรกิจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น คัดสำเนาไม่เกิน 6 เดือน สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบริษัทและงบการเงินย้อนหลังปีล่าสุด

ซึ่งเมื่อพิจารณารายละเอียดทั้งหมดแล้ว จะพบว่าแม้ท่านจะไม่มีสลิปเงินเดือน การสมัครบัตรกดเงินสด ธนาคารออมสินนั้นท่านสามารถใช้เอกสารแสดงรายได้อื่น ๆ ทดแทนได้ และสำหรับกรณีของเจ้าของกิจการและผู้ประกอบธุรกิจราย่อยนั้น ก็จะมีการกำหนดรายการเอกสารมากกว่าบุคคล เนื่องจากวงเงินสินเชื่อบัตรกดเงินสด ธนาคารออมสินที่มากกว่านั้นเอง ดังนั้นหากท่านยังมีข้อสงสัยและข้อคำถามเพิ่มเติม ก็สามารถเข้าศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทันทีด้วยตัวท่านเอง ที่นี่

 

สมัครบัตรกดเงินสดไม่มีสลิปเงินเดือน ออมสิน : PEOPLE CARD

 

สมัครบัตรกดเงินสด ไม่มีสลิปเงินเดือน ธนาคารออมสิน 2566

อีกหนึ่งบัตรกดเงินสด ธนาคารออมสินที่พร้อมและยินดีให้บริการทุกท่าน โดยจะเป็นบัตรกดเงินสด ออมสินที่มีการให้วงเงินน้อยกว่าบัตรกดเงิน PRIMA CARD โดยจะมีการให้วงเงินอยู่ที่ 5,000 – 30,000 บาท ซึ่งเป็นบัตรกดเงินสดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนสำรองให้ท่านสามารถนำไปใช้จ่ายได้ความต้องการ โดยประเด็นที่ทำให้บัตรกดเงินสดใบนี้แตกต่างไปจาก PRIMA CARD นั้นในความเป็นจริงมีเพียงข้อเดียวคือ วงเงินอนุมัติซึ่งมีการกำหนดไว้ที่ 5,000 – 30,000 บาท ซึ่งบัตรกดเงินสดใบนี้มีการกำหนดคุณสมบัติผู้สมัคร PEOPLE CARD ไว้เพียง

 • มีอายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
 • สัญชาติไทย
 • มีรายได้ขั้นต่ำ 7,000 บาท ต่อเดือน

นอกนั้น ในประเด็นเกี่ยวกับเอกสารประกอบการสมัครบัตรกดเงินสด ทุกท่านสามารถใช้ข้อมูลของบัตรกดเงินสด PRIMA CARD ได้ทันที ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

 • ชุดใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ต้นฉบับ/ สำเนาสลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้/ หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคาร
 • รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน สำหรับพนักงานประจำ และ 6 เดือน สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระและเจ้าของกิจการ

สำหรับท่านที่มีคำถามหรือข้อสงสัยก็สามารถติดต่อธนาคารออมสินได้ทันที ที่หมายเลข 1115 หรือ ที่นี่ เว็บไซต์ของธนาคารออมสิน

อ้างอิง 1 2