null ออมสินคือ วิธีแก้ไข

ปัญหาการสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากและสินเชื่อสู้ภัยโควิด – 19 ของธนาคารออมสินนั้น นานวันดูเหมือนจะเป็นยิ่งกว่ามหากาพย์ เพราะด้วยความสนใจและความต้องการสมัครอย่างมากมายของผู้ที่มีความเดือดร้อน ส่งผลให้กระบวนการรับสมัครและการดำเนินการพิจารณาสินเชื่อนั้นเกิดการขัดข้อง เข้าใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้างและนำมาซึ่งปัญหาที่พบได้มากที่สุดอย่างการได้รับข้อความ “null” ซึ่งมีการส่งรหัส OTP ไปยังที่หมายซึ่งไม่สามารถใช้งานได้ส่งให้หลาย ๆ ท่านไม่สามารถดำเนินการสมัครสินเชื่อออมสินได้นั่นเอง ดังนั้นเพื่อให้ทุกท่านสามารถทราบต้นตอของปัญหาและทราบวิธีการแก้ไข วันนี้เราจึงมาพร้อมกับบทความ “null ออมสินคือ วิธีแก้ไข” เป็นอย่างไรบ้างนั้น เราไปดูกันเลย

 

null ออมสินคือ วิธีแก้ไข

null คือ

ในการดำเนินการสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากและสินเชื่อสู้ภัย COVID – 19 ของธนาคารออมสินนั้น ทุกท่านต้องสมัครและใช้งานแอพ MyMo เสียก่อน โดยหลายท่านเมื่อดำเนินการตามขั้นตอนมาถึงในส่วนที่ต้องมีการขอรับรหัส OTP หรือรหัสเพื่อเปิดใช้บริการนั้น ผลปรากฏว่าท่านได้รับข้อความจากระบบ รหัสเปิดใช้บรการ (OTP) ได้ส่งไปที่ null แล้ว กรุณาใส่รหัสภายใน 2 นาทีโดยแม้ว่าจะรอรหัสไปนานหลายนาที หรือหลายชั่วโมงแล้วก็ตาม ทุกท่านก็ยังไม่ได้รหัสดังกล่าว เนื่องจากระบบได้ดำเนินการค้นหาหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านแล้ว ผลคือระบบไม่พบหมายเลข หรืออาจจะเกิดจากกรณีที่มีจำนวนผู้เข้าใช้งานแอพ MyMo จำนวนมาก จึงส่งผลให้ระบบไม่สามารถส่งรหัส OTP ไปยังหมายโทรศัพท์มือถือได้อย่างถูกต้องนั่นเอง โดยคำว่า null นี้มีความเหมายว่า “ว่างเปล่า” “โมฆะ” นั่นเอง ดังนั้นวันนี้เราไปดูกันว่า หากท่านได้รับข้อความ null ท่านจะสามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างไรบ้าง

 

null แก้ยังไง

จากการดำเนินการสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากและสินเชื่อสู้ภัยโควิด – 19 ที่หลาย ๆ ท่านต้องสมัครแอพ mymo ก่อนเป็นอันแรก ซึ่งเมื่อกดรับรหัส OTP แล้วไม่ได้รับรหัสดังกล่าว เพราะมีการจัดส่งรหัสไปที่ null ซึ่งเหตุขัดข้องนี้ทางแอดมินธนาคารออมสินได้ให้รายละเอียดและแจ้งวิธีที่ท่านสามารถดำเนินการตรวจสอบได้เบื้องต้นซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

 • หากท่านแน่ใจแล้วว่า ได้ดำเนินการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์มือถือกับธนาคารแล้ว ให้ท่านรอการเข้าใช้งานแอพ MyMo สัก 3 – 5 นาที เพราะระบบอาจจะมีจำนวนผู้เข้าใช้งานมากเกินขีดความสามารถในการให้บริการ
 • หากท่านยังไม่ได้ดำเนินการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์มือถือกับทางธนาคาร ทุกท่านต้องเข้ายืนยันหมายเลขโทรศัพท์มือถือกับเจ้าหน้าที่ธนาคารเสียก่อน ซึ่งหลังจากนั้นท่านก็จะสามารถเข้าใช้งานแอพ MyMo ได้ทันที สำหรับการสมัครสินเชื่อเสรมิพลังฐานรากและสินเชื่ออื่น ๆ ที่เป็นสินเชื่อผ่านแอพ mymo

 

คำแนะนำปัญหา null เพิ่มเติม

ในกรณีที่พบได้บ่อยครั้งจากการสมัครและต้องการรับรหัสยืนยัน OTP ซึ่งพบว่ามีการขัดข้องของระบบ โดยมีการจัดส่งรหัสไปที่ null นั้น ประเด็นที่มาของปัญหาทั้งหมดจะเป็นกรณีเกี่ยวกับ การที่ทุกท่านไม่ได้ดำเนินการเข้ายืนยันหมายเลขโทรศัพท์มือถือกับเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน โดยทางแก้ไขที่ดีที่สุดสำหรับกรณีปัญหานี้ คือ ให้ท่านเข้าติดต่อกับเจ้าหน้าที่หรือธนาคารออมสินสาขา เพื่อให้เจ้าหน้าที่เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ของท่านหรือดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนหมายเลขให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ท่านสามารถรับรหัส OTP นั้นได้ โดยหลังจากนั้น ท่านจะสามารถใช้งานแอพ mymo และดำเนินการยืนยันการลงทะเบียนได้ตามปกตินั่นเอง ทั้งนี้หากท่านยังคงมีประเด็นข้อสงสัยและยังไม่สามารถกดรับรหัส OTP เพื่อดำเนินการสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก หรือสินเชื่อสู้ภัย COVID – 19 กับธนาคารออมสินผ่านแอพ mymo ได้ ให้ทุกท่านเข้าติดต่อกับเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินทุกสาขา เพื่อดำเนินการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าใช้งานแอพ mymo อีกครั้ง

 

สินเชื่อสู้ภัย COVID – 19 ผ่าน MyMo 2022

การให้บริการเงินด่วนฉุกเฉินของธนาคารนั้น ยังคงเป็นการให้บริการสินเชื่อเพื่อให้ยืมเงินด่วนผ่านแอพพลิเคชั่น MyMo ของธนาคารออมสิน โดย ณ เวลานี้มีการขยายช่วงระยะเวลาในการรับสมัครออกไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 หรือจนกว่างบประมาณจะหมด ซึ่งมาตรการนี้มีการกำหดเงื่อนไขการรับสมัครได้คล้ายคลึงกับเงื่อนไขเดิม โดยมีการระบุรายละเอียดและเงื่อนไขการสมัครเพื่อรับวงเงิน ดังนี้

 • เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน/ ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน และต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี
 • เป็นผู้มีอาชีพอิสระ เช่น พ่อค้าแม่ค้า หาบเร่ แผงลอย ศิลปิน นักร้องนักดนตรี โดยต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปี
 • ต้องมีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • เป็นผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID – 19 (ณ เวลานี้เชื่อว่าทุกท่านคงจะผ่านเงื่อนไขนี้)
 • ต้องไม่เป็นเกษตรกร หรือผู้ที่มีรายได้จากรัฐ/ รัฐวิสาหกิจ เช่น ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนหรือรายได้จากภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ
 • ต้องมีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน และสามารถดำเนินการติดต่อได้ และมี E – mail ที่ใช้งานอยู่จริงเพื่อส่งสัญญาหรือเอกสารต่าง ๆ
 • ไม่เป็นลูกจ้างของธนาคารออมสิน
 • เป็นลูกค้าผู้ใช้บริการแอพ MyMo ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ นอกจากรายละเอียดขั้นพื้นฐานทั้งหมดที่เราได้นำเสนอไป ทุกท่านที่ต้องการสมัครเพื่อรับการให้บริการจากธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ปี ล่าสุดจะต้องดำเนินการลงทะเบียนจองสิทธิการสมัครสินเชื่อผ่านแอพ MyMo และจากนั้น ทุกท่านจึงจะสามารถ login เข้าแอพ MyMo เพื่อดำเนินการสมัครสินเชื่อได้ โดยจะต้องเป็นวันและเวลาที่ได้รับแจ้งเท่านั้น ท่านจึงจะเห็นเมนูการสมัครสินเชื่อ ซึ่งในขณะนี้อาจจะต้องรอการอัพเดตข้อมูลของระบบปฏิบัติแอพ MyMo เพื่อกลับมารองรับการจองสิทธิสักระยะ

 

สมัครสินเชื่อออมสิน 10000 บาท 2565

เนื่องจากการให้บริการของสินเชื่อสู้ภัยโควิด – 19 นั้น เป็นการให้วงเงินสินเชื่อที่ทุกท่านไม่จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์หรือใช้บุคคลค้ำประกัน การดำเนินการเพื่อสมัครทุกท่านจึงต้องจองสิทธิเบื้องต้นผ่านแอพ MyMo และหลังจากนั้นทุกท่านสามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ของธนาคารได้ทันที ซึ่งทุกท่านต้องดำเนินการจองสิทธิการสมัครก่อนภายแอพ หลังจากนั้น ทุกท่านจึงจะสามารถ login เข้าแอพ MyMo เพื่อดำเนินการสมัครสินเชื่อได้ โดยจะต้องเป็นวันและเวลาที่ได้รับแจ้งเท่านั้น ท่านจึงจะเห็นเมนูการสมัครสินเชื่อ และเมื่อท่านกดสมัครแล้ว ท่านต้องอ่านและศึกษารายละเอียด ข้อมูลทั้งหมดของสินเชื่อและกด “ยอมรับ” ซึ่งกระบวนการต่าง ๆ นั้นแอพ MyMo จะมีการส่งรหัส OTP ให้ท่านกดยืนยันทุกครั้ง ซึ่งทุกท่านสามารถมั่นใจได้ทันทีว่าการให้บริการออมสินปล่อนสินเชื่อ 10000 ปี 2565 ล่าสุดนี้จะเป็นการให้ยืมเงินด่วนฉุกเฉินที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งในครั้งนี้เราได้จัดทำขั้นตอนกาสมัครมาให้ทุกท่านทราบที่นี่แล้ว โดยท่านต้องไม่ลืมดำเนินการจองสิทธิการสมัครสินเชื่อภายแอพ mymo เสียก่อน หลังจากนั้นจึงสามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

 • เข้าใช้งานแอพ MyMo
 • เมื่อท่านได้ดำเนินการจองสิทธิไว้แล้ว และได้เข้าสมัครสินเชื่อ ณ วันและเวลาที่เจ้าหน้าที่แจ้ง ท่านจะเห็นเมนูการสมัครสินเชื่อ ซึ่งสามารถกดสมัครได้ทันที
 • หลังจากนั้นอ่านและศึกษารายละเอียดทั้งหมด กรอกหมายเลขบัตรประชาชน ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและกด ถัดไป
 • หลังจากนั้นให้ท่านอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดของมาตรการสินเชื่อ 10000 ปี 2565 ล่าสุด
 • เลือนหน้าจอลงมาแล้วกด “ยอมรับ”
 • กดถัดไปและให้กรอกรหัส OTP
 • หลังจากกดยืนยันระบบจะดำเนินการพิจารณาสินเชื่อ ซึ่งหากได้รับการอนุมัติระบบจะส่งไปต่อที่ขั้นตอนทำสัญญา
 • เมื่อถึงขั้นตอนการทำสัญญาหลังจากที่ท่านได้รับการอนุมัติแล้ว ท่านสามารถดำเนินการทำสัญญาผ่านแอพ MyMo ได้ทันที ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 7 วัน โดยกดยอมรับและยืนยันวงเงินสินเชื่อ ด้วยรหัส OTP
 • หลังจากการทำสัญญาผ่านแอพ MyMo เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเข้าตรวจสอบสถานะสินเชื่อของท่านได้ที่หน้าแสดงสถานะของแอพ MyMo

ซึ่งหากท่านมีข้อสงสัยและมีประเด็นคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อเข้าหน้าที่ได้ทันทีที่ 1143

อ้างอิง 1 2

 

Tags

 
null หมายถึง
 
รหัสอ้างอิง ออมสิน คือ อะไร
 
บริการ null กรุงไทย คืออะไร
 
มียอดเงินในบัญชี ใช้ ไม่ได้ ออมสิน
 
รหัสผู้ใช้งาน ออมสิน คืออะไร
 
ทํารายการเกินยอดเงินที่ถอนได้ ออมสิน
 
null คืออะไรในธนาคารกรุงไทย
 
ไม่ได้รับรหัส otp ออมสิน