ทางด่วนแก้หนี้
สินเชื่อส่วนบุคคล

ลงทะเบียน www.1213.or.th ทางด่วนแก้หนี้ ติดตามสถานะ สินเชื่อปลดหนี้นอกระบบ

แบงค์ชาติ ได้เปิดช่องทางใหม่เพื่อช่วยประชาชนที่ประสบปัญหาหนี้ล้นพ้นตัว เรียกว่า ...