ทำบัตรเครดิต SCB ใช้อะไรบ้าง 2565

การเลือกวิธีใช้จ่ายให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของทุกท่านนั้น ถือว่าเป็นสิทธิและเป็นทางเลือกที่สำคัญ ซึ่งจะเปิดโลกยุคใหม่แห่งการเงินสำหรับทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่เน้นใช้ชีวิตแบบเต็มอิ่ม คนมีครอบครัวที่ต้องการวงเงินสำรองไว้ใช้จ่ายหรือเป็นกลุ่มผู้ใหญ่วัยเกษียณที่ต้องการเติมเต็มความต้องการสำหรับชีวิตหลังการทำงานหนัก

ดังนั้นทั้งหมดนี้จึงส่งผลให้ “บัตรเครดิต” จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าสนใจและสามารถเข้ามาเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ ให้ทุกท่านสามารถมีอิสระทางการเงินได้อย่างเต็มที่ เพื่อเป็นการแนะนำและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตจากธนาคารไทยพาณิชย์ เราจึงมาพร้อมกับบทความให้รายละเอียดเกี่ยวกับ “ทำบัตรเครดิต SCB ใช้อะไรบ้าง” เพื่อเป็นอีกทางเลือกสำหรับทุกท่านที่กำลังมองหาบัตรเครดิตดี ๆ สักหนึ่งใบไว้ใช้งาน

 

บัตรเครดิต SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ ดีไหม 

 

ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นอีกหนึ่งธนาคารและสถาบันการเงินชั้นนำที่มีความพร้อมในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของบัตรเครดิตที่มีความหลากหลายและเน้นตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าทุกท่านไม่ว่าคุณจะมีเงื่อนไขจำกัดหรือมีความต้องการที่เหนือระดับ และอาจจะต้องการเอกสิทธิ์ที่ไม่เหมือนใคร โดยทางธนาคารไทยพาณิชย์ได้ดำเนินการเปิดรับการสมัครบัตรเครดิตหลากหลายช่องทาง โดย ณ เวลานี้เพื่อให้ทุกท่านได้รับความรวดเร็วและสามารถเลือกบัตรเครดิตได้ตรงตามใจ ทางธนาคารจึงได้เปิดรับการสมัครบัตรเครดิตไว้ 2 วิธี คือ

 • การสมัครบัตรเครดิตผ่าน แอป SCB EASY
 • การสมัครผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร โดยทุกท่านสามารถเข้าไปกรอกรายละเอียดและกดสมัครได้ง่าย ๆ ทันที

ซึ่งในส่วนของการกำหนดเงื่อนไขและเอกสารประกอบการสมัครนั้น ทางธนาคารไทยพาณิชย์ได้ให้รายละเอียดไว้ว่า การกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิถือบัตรแต่ละประเภทนั้น มีความแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์และคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น รายได้ อาชีพและจำนวนหลักประกันอื่น ๆ โดยทั้งหมดนั้นจะส่งผลโดยตรงต่อโอกาสในการอนุมัติบัตรเครดิตและประเภทของบัตรที่ท่านจะสามารถสมัครได้

 

สมัครบัตรเครดิต SCB

 

ในส่วนนี้ เราจึงขอนำเสนอวิธีการสมัครบัตรเครดิต SCB ง่าย ๆ สำหรับทุกท่าน โดยขอเลือกช่องทางการสมัครผ่านแอป SCB EASY ซึ่งมีขั้นตอนการสมัคร ดังต่อไปนี้

 • เข้าใช้งานแอป SCB EASY
 • จากนั้นให้ทุกท่านกดเลือกที่เมนู “สินเชื่อและบัตรเครดิต”
 • เลือกบัตรเครดิตที่ท่านต้องการสมัคร
 • อ่านและศึกษารายละเอียด พร้อมข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ สำหรับการสมัครบัตรเครดิต และกด “สมัคร”
 • เลือกบัตรเครดิตและระบุวงเงินที่ต้องการ
 • หลังจากนั้นให้ท่านเลือกวิธีการชำระเงินและกด “ถัดไป”
 • ดำเนินการกรอกข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพและข้อมูลส่วนตัว หลังจากนั้นกด “ถัดไป”
 • ในส่วนนี้จะเป็นการยื่นเอกสารรับรองรายได้ โดยทุกท่านที่เป็นลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์อยู่แล้ว ทุกท่านสามารถดำเนินการกดเลือก “ใช้ SCB เป็นบัญชีหลัก” เพื่อยืนยันรายได้
 • หลังจากนั้น ระบบจะให้ท่านดำเนินการเพิ่มเอกสาร ซึ่งมีรายการเอกสาร ดังนี้
  • สลิปเงินเดือนล่าสุด
  • รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
  • หนังสือจดทะเบียนบริษัท/ ห้างหุ้นส่วน
 • หลังจากนั้นให้ทุกท่านดำเนินการตรวจสอบรายละเอียด กดยอมรับเงื่อนไขและกด “ถัดไป”
 • ให้ท่านอ่านและศึกษารายละเอียดความยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตและกด “ยอมรับ”
 • เมื่อกดยอมรับไปแล้ว ให้ท่านกดส่งคำขอสินเชื่อและรอการพิจารณาอนุมัติจากธนาคาร

 

สรุป ทำบัตรเครดิต SCB ใช้อะไรบ้าง

จากรายละเอียดและข้อมูลเบื้องต้น สำหรับทุกท่านที่ต้องการสมัครบัตรเครดิต SCB ทางแอดมินธนาคารได้เข้ามาใช้ข้อมูล เกี่ยวกับคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัครบัตรเครดิตไว้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติเบื้องต้น

 • ต้องมีอายุ 20 – 70
 • และมีรายได้อย่างน้อย 15,000 บาทขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัคร กรณีเป็นพนักงานประจำ

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต
 • สำเนาบัตรข้าราชการ/ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน (บัญชีเงินเดือน)
 • ใบแจ้งยอดเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนปัจจุบัน หากไม่มีให้ใช้หนังสือรับรองการทำงาน ซึ่งมีการระบุเงินเดือน ตำแหน่งและอายุงาน ทั้งนี้สำหรับทุกท่านที่ใช้สำเนาบัตรข้าราชการ/ บัตรพนักงงานรัฐวิสาหกิจ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน

เอกสารประกอบการสมัคร กรณีเป็นเจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต
 • สำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน สำหรับบัญชีส่วนตัว
 • สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท/ ห้างหุ้นส่วน จากกระทรวงพาณิชย์

ทั้งนี้หากทุกท่านได้อ่านและศึกษารายละเอียดที่เราได้นำเสนอไปแล้วนั้น ยังคงมีประเด็นคำถามและข้อสงสัย ก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ทางธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อขอรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ทันที ที่ 02 – 777 – 7777 หรือเข้าติดต่อด้วยตนเองที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา

 

อ้างอิง 1 2