ยืมเงินด่วน ไม่มีสลิปเงินเดือน 2565 สินเชื่อ your loan SCB

หลายครั้งที่เราประสบปัญหา หมดหนทางที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องการเงิน ดังนั้นเพื่อให้ชีวิตสามารถดำเนินต่อไปได้ ธนาคารไทยพาณิชย์เล็งเห็นความเดือนร้อนและได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือลูกค้า ด้วยผลิตภัณฑ์สินเชื่อ your loan ไม่มีสลิปเงินเดือนก็สามารถกู้ได้ ขอเพียงมีคุณสมบัติตามเงื่อนไข ก็สามารถได้เงินด่วนไปใช้จ่ายตามความต้องการง่าย ๆ สูงสุดถึง 2 ล้านบาท กับสินเชื่อ your loan ซึ่งครั้งนี้ เราได้ศึกษารายละเอียดของสินเชื่อเงินด่วน scb 10000 บาทก็กู้ได้ทันที ด้วยบทความ เงินด่วน SCB สินเชื่อ your loan ไม่มีสลิปเงินเดือน 2565 ซึ่งมีรายละเอียดและข้อมูลดังนี้

  ลิงก์ผู้สนับสนุน

สินเชื่อ Your Loan

สินเชื่อ your loan เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของธนาคารไทยพาณิชย์ โดยเมื่อลูกค้าได้รับการอนุมัติสินเชื่อ scb แล้ว จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีของลูกค้าไว้ใช้จ่ายตามความต้องการทันที โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกันการขอสินเชื่อ your loan โดยมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยจะไม่เกินดอกเบี้ยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศเอาไว้ ซึ่งลูกค้าสามารถดำเนินการจัดสรรและวางแผนการใช้เงินในแต่ละเดือนได้อย่างลงตัว และสามารถชำระเงินคืนสินเชื่อ your loan เป็นงวด ๆ รายเดือน หรือสามารถชำระเป็นราย 2 สัปดาห์ งวดละเท่า ๆ กันอีกด้วย

จุดเด่น สินเชื่อ your loan ไม่ใช่บุคคลค้ำประกัน

สินเชื่อ your loan อนุมัติวงเงินสินเชื่อให้แก่ลูกค้าสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยรายเดือน และไม่เกิน 2 ล้านบาท อีกทั้งยังมีการกำหนดระยะเวลาการกู้ยืมสินเชื่อ your loan ไว้ที่สูงสุด 60 งวด หรือลูกค้าสามารถชำระเป็นราย 2 สัปดาห์คือ 130 งวด งวดละเท่า ๆ กัน ทั้งนี้การพิจารณาจะอยู่ที่เงื่อนไขของธนาคาร โดยมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ย อยู่ที่ ร้อยละ 10 – 25 ต่อปี โดยจะไม่การคำนวณอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ ร้อยละ 25 ต่อปี ในกรณีลูกค้ามีการผิดนัดชำระสินเชื่อ your loan โดยผู้ที่สนใจสมัครสินเชื่อเงินด่วน scb your loan สามารถตรวจสอบคุณสมบัติง่าย ๆ ก่อนการยื่นขอสินเชื่อได้ดังนี้

คุณสมบัติการขอสินเชื่อ your loan 2565

 • เป็นลูกค้าปัจจุบันของธนาคารไทยพาณิชย์
 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุระหว่าง 20 – 65 ปี
 • มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนขั้นต่ำที่ 10,000 บาท
 • ไม่มีสินเชื่ออื่นที่อยู่ระหว่างการดำเนินการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ your loan

 • สลิปเงินเดือนปัจจุบันสำหรับพนักงานประจำ/ เอกสารแสดงรายได้อื่น ๆ เช่น ใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนหรือ หนังสือรับรองการเสียภาษีเงินได้ (ในกรณีไม่มีสลิปเงินเดือน)
 • เอกสารยืนยันการประกอบธุรกิจ หรือ สำเนาหนังสือการจดทะเบียน/ ห้างหุ้นส่วน จากกระทรวงพาณิชย์
 • เอกสารที่ออกจากทางราชการเพื่อยืนยันการทำธุรกิจ เช่น สัญญาเช่า สัญญาจ้าง เอกสารการเสียภาษี ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน เป็นต้น

 

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสินเชื่อ your loan ของ SCB

สำหรับการพิจารณาอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อ your loan นั้นมีการกำหนดไว้เพิ่มเติมสำหรับกรณีผิดนัดชำระ โดยจะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ เงินสดสูงสุดไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี คำนวณจากค่างวดส่วนที่เป็นเงินต้นที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระ อีกทั้งหากลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้กับธนาคาร ธนาคารจะดำเนินการหักเงินจากบัญชีฝากทุกบัญชี หรือเงินอื่นใดก็ตามที่มีอยู่กับธนาคาร เพื่อชำระหนี้ ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของสินเชื่อ เงินสด your loan

ทั้งนี้ หากท่านผิดนัดชำระหนี้สินเชื่อ your loan หรือนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือคุณสมบัติของท่านไม่เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ทางธนาคารสามารถดำเนินการบอกเลิกสัญญาและดำเนินการทางกฤหมายกับท่านต่อไปได้ ดังนั้นก่อนการสมัครสินเชื่อ เงินสด your loan แม้ว่าสินเชื่อนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เปิดโอกาสให้ท่าน สามารถขอสินเชื่อโดยไม่ต้องใช้ทรัพย์สิน หรือบุคคลค้ำประกัน และไม่จำเป็นต้องใช้สลิปเงินเดือน แต่ท่านก็ควรศึกษารายละเอียด และตรวจสอบคุณสมบัติของท่านให้เรียบร้อยก่อนการสมัคร เพื่อไม่ให้เสียเวลาและอาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย

สนใจสมัคร สินเชื่อ scb your loan สามารถติดต่อที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา หรือ โทร SCB Call Center 0 2777 7777 หรือที่เว็บไซต์ SCB ยิ่งไปกว่านั้น หากคุณกำลังมองหาสินเชื่อ หรือแหล่งเงินทุนอื่น ๆ ทั้งด่วนและไม่ด่วน ก็สามารถศึกษารายละเอียดการให้บริการและผลิตภัณฑ์การเงินอื่น ๆ ของธฯคารไทยพาณิชย์ ทั้ง สินเชื่อ Speedy Loan/ Speedy Cash/ UP2ME Speedy Cash เป็นต้น ซึ่งเราพอจะสรุปเป็นข้อมูลคราว ๆ ดังนี้

สินเชื่อ Speedy Loan ง่าย รวดเร็ว สินเชื่อ เงินสดผ่านแอพ SCB EASY

ขั้นแรกของการเข้าใช้บริการสินเชื่อสินเชื่อ เงินสด ของธนาคารไทยพาณิชย์ด้วย แอพ SCB EASY คุณลูกค้าจะต้องทำการ ดาวน์โหลด ติดตั้งและสมัคร SCB EASY App เสียก่อน โดยสามารถเข้าดำเนินการสมัครสินเชื่อได้ดังนี้

 • เลือกเมนู Loan & Credit Card
 • หลังจากนั้นให้กดเลือก สินเชื่อบุคคล (Speedy Loan)
 • อ่านรายละเอียดของผลิตภัณฑ์สินเชื่อ เงินสดผ่านแอพ 2565 แล้วคลิกสมัคร
 • ระบบจะให้ลูกค้าสามารถดำเนินการเลือกวงเงินที่ต้องการเงินด่วนฉุกเฉิน และงวดที่จะผ่อนชำระ
 • เลือกบัญชีสำหรับรับสินเชื่อ scb 10000 หรือมากกว่านั้น เข้าบัญชี
 • กรอกข้อมูลอาชีพ และตรวจสอบข้อมูล พร้อมเลือกยอมรับเงื่อนไข
 • เลือกยอมรับให้ตรวจสอบข้อมูลเครดิต
 • ยืนยันการทำรายการด้วย PIN หรือสแกนลายนิ้วมือ (กรณีลูกค้าตั้งไว้ก่อนหน้านี้)
 • ตรวจสอบรายละเอียดการสมัครสินเชื่อ เงินสดผ่านแอพ อีกครั้ง แล้วกด “ส่งคำขอสินเชื่อ”
 • การสมัครสำเร็จ

 

นอกจากขั้นตอนการสมัครสินเชื่อ เงินสดผ่านแอพ ที่ลูกค้าต้องดำเนินการตรวจสอบและกรอกข้อมูลผ่านระบบแล้ว คุณสมบัติของการเป็นผู้กู้ยังมีการกำหนดไว้อีกด้วย โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 • มีอายุ 20 – 60 ปี
 • มีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท ทั้งพนักงานประจำและเจ้าของธุรกิจ
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ที่บ้าน หรือที่ทำงาน

 

 

เปลี่ยนวงเงินบัตร Speedy Cash เป็นเงินสดเข้าบัญชี

เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อบัตรกดเงินสดจากธนาคารไทยพาณิชย์ ที่สามารถเปลี่ยนวงเงินในบัตรกดเงินสดของคุณ ให้เป็นเงินสดโอนเข้าบัญชี โดยไม่ต้องรอการอนุมัติ สามารถช่วยให้คุณขอสินเชื่อ เงินสดง่าย ๆ ผ่าน SCB EASY App ในทันที โดยไม่มีค่าธรรมเนียม สามารถโอนเงินสดเข้าบัญชีได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยตัวคุณเอง และสามารถเลือกชำระคืนเต็มจำนวน หรือชำระขึ้นต่ำเพียง 3% ของยอดเงินที่เรียกเก็บ อีกทั้งยังสามารถขอสินเชื่อ เงินสด SCB ได้ขั้นต่ำตั้งแต่ 100 บาท และสูงสุดวันละไม่เกิน 200,000 บาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยต่อปีอยู่ที่ 25 – 28% เพิ่มความคล่องตัวให้กับชีวิต ด้วยบริการโอนเงินเข้าบัญชีสามารถขอสินเชื่อ เงินสดอนุมัติวงสินเชื่อได้ในทันทีโดยไม่ต้องกรอกเอกสาร เพียงคุณสมัคร สินเชื่อบัตรกดเงินสด Speedy Cash สนใจสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

ขั้นตอนการสมัครบริการ ผ่าน SCB EASY App

 • เข้าใช้งาน SCB EASY App
 • เลื่อนไปยังหน้าบัตร Speedy Cash
 • เลือกบริการอื่น ๆ และเลือก “ดีจัง โอนเงินเข้าบัญชี”
 • เลือกบัญชีที่ต้องการโอนเงินเข้าและระบุจำนวนเงินที่คุณต้องการ เริ่มต้นที่ 100 บาท
 • ตรวจสอบข้อมูล และกดยืนยัน
 • เสร็จสิ้นกระบวนการ รอรับเงินโอนเข้าได้เลย

เพียงเท่านี้ ลูกค้าก็สามารถดำเนินการสมัครสินเชื่อ เงินสด 2565 ของธนาคารไทนพาณิชย์ได้ทันที หมดกังวลเรื่องความต้องการเงินด่วนฉุกเฉิน แม้ฉุกเฉินแค่ไหนก็สามารถหาแหล่งเงินหมนุเวียนได้ทันใจ ไม่ว่าคุณจะนำเงินไปปิดบัตรเครดิต ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เพราะยุคนี้เป็นยุคที่สถาบันการเงินกำลังปรับเปลี่ยนโฉมหน้าไปสู่ยุคใหม่ ที่คุณสามารถขอสินเชื่อได้แค่ให้ปลายนิ้ว กับสินเชื่อ เงินสดผ่านแอพ SCB EASY 2565

 

 

อ้างอิง 1 2

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar