สินเชื่อ ธกส 2564 ยืมเงินด่วน 10000 – 50000 กับธนาคารเพื่อการเกษตร

“ชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติ” เป็นสำนวนที่คุ้นเคยกับเรามาอย่างยาวนาน เพราะประเทศของเราพัฒนามาถึงทุกวันนี้ได้เพราะเรามีอาหารการกิน มีข้าวปลาอาหารที่อุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเกิดวิกฤตการณ์ใด ๆ ในโลก เราก็ยังคงมีข้าว ปลา อาหารกินอย่างเพียงพอมาโดยตลอด ก็เป็นเพราะชาวนาและเกษตรกรครับ ที่เปรียบเสมือนเสาหลักเป็นกระดูกสันหลังยืนหยัดให้คนทั้งประเทศได้มีข้าวกินมาโดยตลอด แต่ในปัจจุบัน ความเป็นจริงนั้นช่างน่าเศร้า เพราะแม้ว่าชาวนาและเกษตรกรจะมีความสำคัญในเชิงเศรษฐกิจเพียงใด แต่พวกเขาก็มีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก เป็นหนี้เป็นสิน ต้องหายืมเงิน 10000 – 50000 ด่วน กับ ธกส มาเพื่อลงทุนทำนาต่อ บ้างก็ต้องขายที่นาทิ้ง ดังนั้น “ธกส” หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จึงถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเข้ามาให้ความช่วยเหลือทั้งในด้านเงินกู้ การยืมเงินด่วน ธกส ก็พร้อมที่จะให้บริการครับ

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ธกส มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและคนในชนบท

ธกส เป็นสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชนบท ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ โดยมักประสบปัญหามีหนี้สินและขาดเงินทุน ดังนั้นธนาคารจึงพร้อมให้บริการยืมเงินด่วน ธกส หรือ ยืมเงิน 10000 ด่วน ธกส หรืออาจจะจำนวนมากกว่านั้นเพื่อให้เกษตรกรได้นำเงินไปใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตและเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป เพราะเกษตรกรคือกลุ่มอาชีพที่มีความสำคัญที่สุดและมีจำนวนมากที่สุดเช่นกัน โดยบทความนี้ พร้อมนำเสนอข้อมูลการบริการยืมเงินด่วน ธกส และแนวทางการยืมเงิน 10000 ด่วน ธกสเพื่อให้พ่อแม่พี่น้อง ชาวเกษตรกรได้ศึกษาและยื่นขอยืมเงินด่วนได้ครับ

 

สินเชื่อ ธกส 2564 ยืมเงินด่วน 10000 - 50000 กับธนาคารเพื่อการเกษตร

ยืมเงิน ธกส 2564 ด้วยสินเชื่อเงินด่วน A-Cash

ยืมเงินด่วน ธกส เงินด่วนทันใจ อนุมัติไว มีเงินใช้แน่นอน สินเชื่อเพื่อผู้ที่ต้องการยืมเงินด่วน ธกส ยืมเงิน 10000 ด่วน หรือจำนวนมากกว่านั้นซึ่งสามารถได้วงเงินสูงสุดถึง 50,000 บาทครับ สินเชื่อเงินด่วน A-Cash เป็นสินเชื่อเพื่อค่าใช้จ่ายให้ยืมเงิน 10000 ด่วน ธกส หรือจำนวนมากกว่านั้นสุดแล้วแต่ผู้กู้แต่ไม่เกิน 50,000 บาท

เพียงคุณมีคุณสมบัติดังนี้ครับ เป็นเกษตรกรลูกค้าที่มีประวัติชำระหนี้ดี/ ณ วันที่ขอกู้ต้องไม่มีหนี้ค้างชำระ/ ไม่อยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยสินเชื่อ A-Cash ให้บริการยืมเงินด่วน ธกส สามารถให้วงเงินสูงสุด 50,000 บาท สามารถเบิกถอนได้หลายครั้งตามวงเงินที่มีอยู่ มีอัตราดอกเบี้ยแบบ MRR กำหนดการคืนการยืมเงิน 10000 ด่วน ธกสไม่เกิน 1 ปี นับจากวันทำหนังสือสัญญากู้เงิน ส่งดอกเบี้ยครบสามารถต่ออายุสัญญาได้ สินเชื่อนี้ใช้บุคคลค้ำประกันอย่างน้อย 2 คนหรือจำนองอสังหาริมทรัพย์ มีวิธีการสมัครดังนี้ครับ

 • ติดต่อธนาคาร ธกส (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) ทุกสาขา หรือโทร 0-2555-0555
 • สามารถสมัครผ่าน แอปพลิเคชั่น A-Mobile ของ ธกส เพื่อยืมเงิน 10000 ด่วน ธกสหรือจะสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ ทาง Facebook ของ ธกส

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับสินเชื่อเงินด่วน A-Cash ที่นี่

 

สินเชื่อ ธกส 2564 ยืมเงินด่วน 10000 - 50000 กับธนาคารเพื่อการเกษตร

ยืมเงิน ธกส 2564 ด้วยโครงการสินเชื่อเพื่อสวัสดิการ พนักงาน ลูกค้า SME เกษตร

สินเชื่อเพื่อสวัสดิการ พนักงาน ลูกค้า SME เกษตร ให้บริการยืมเงินด่วน ธกส เพียงคุณมีคุณสมบัติ ดังนี้ครับ เป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจำ ของโครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร/ เป็นผู้มีรายได้ประจำ ไม่ต่ำกว่า 7000 บาท/ เดือน และมีสภาพการจ้างงานที่มั่นคง ผ่านการทดลองงานแล้ว โดยพี่น้องสมาชิกสามารถเตรียมเอกสาร สำหรับยืมเงิน 10000 ด่วน ธกส หรือจำนวนมากกว่านั้นได้ดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน/ สัญญาจ้างงาน/ หนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคาร ที่มีรายได้เข้าบัญชี

โดยวงเงินที่ได้รับการอนุมัติสามารถสูงถึง 5 เท่าของรายได้แต่ไม่เกิน 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ยสำหรับการยืมเงินด่วน ธกส นี้คิดร้อยละ 9 ต่อปี สามารถผ่อนชำระคืนได้ตั้งแต่ 12 – 60 เดือน โดยการชำระการยืมเงินด่วน ธกส สามารถดำเนินการได้ดังนี้

 • หน่วยงานหักเงินเดือนหรือรายได้ เพื่อนำส่งชำระหนี้ทุกเดือน
 • เปิดบัญชีเงินเดือนผ่าน ธนาคาร ธกส โดยยินยอมให้หักเงินฝากชำระเงินกู้
 • ชำระด้วยตนเองได้ที่ ธนาคาร ธกส ทุกสาขา

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับสินเชื่อเพื่อสวัสดิการ พนักงาน ลูกค้า SME เกษตร ที่นี่

 

สินเชื่อ ธกส 2564 ยืมเงินด่วน 10000 - 50000 กับธนาคารเพื่อการเกษตร

ยืมเงิน ธกส 2564 กับสินเชื่อสานฝันเกษตรรุ่นใหม่

สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ เป็นผลิตภัณฑ์การให้ยืมเงินด่วน ธกสโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าลงทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรืออาชีพเกี่ยวเนื่องกับภาคการเกษตร โดยมีการนำเอานวัตกรรมการเกษตรใหม่ ๆ มาปรับใช้โดยพัฒนาต่อยอดจากเดิม ซึ่งพี่น้องเกษตรสามารถยืมเงิน 10000 ด่วน ธกส ยินดีพิจารณาอนุมัติวงเงินสูงสุดถึง 1 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบ MRR สามารถชำระเงินยืมคืนได้ไม่เกิน 12 เดือนสำหรับการยืมเงินด่วน ธกส เพื่อการใช้จ่ายหมุนเวียนและ ไม่เกิน 10 ปีสำหรับการลงทุน เพียงพี่น้องเกษตรกรมีคุณสมบัติดังนี้ครับ

 • เป็นทายาทเกษตรกร หรือ บัณฑิตจบใหม่ หรือ เกษตรกรรุ่นใหม่ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะสานต่ออาชีพเกษตรกรโดยใช้การยืมเงินด่วน ธกส
 • ผ่านการศึกษาหรืออบรมความรู้ด้านการเกษตร
 • ขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของธนาคารตามข้อบังคับที่ 44

สนใจสมัคร สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ สินเชื่อสานฝันเกษตรรุ่นใหม่

 

ยืมเงิน ธกส 2564 กับสินเชื่อเพื่อผู้ใช้บริการเงินฝากกับ ธกส

สินเชื่อนี้เป็นการตอบแทนผู้ใช้บริการเงินฝากเงินกับ ธกส เพียงท่านเป็น ลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝาก หรือ ลูกค้าสลากออมทรัพย์ของ ธกส ทั้งบุคคลธรรมดาผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย และนิติบุคคลต่าง ๆ พี่น้องสามารถยืมเงิน 10000 ด่วน ธกส พร้อมให้บริการสินเชื่อแด่ท่าน เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย หรือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านและบุคคลในครอบครัว อนุมัติวงเงินกู้ขั้นต่ำที่ 10000 บาท และสามารถกู้สูงสุดถึง ร้อยละ 90 ของเงินฝากหรือสลากออมทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน ให้ระยะเวลาผ่อนชำระเงินไม่เกิน 1 ปี โดยพี่น้องเกษตรกรสามารถยืมเงิน 10000 ด่วน ธกส หรือจำนวนมากกว่านั้นโดยการเตรียมเอกสารดังนี้ครับ

 • สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ หรือผู้มีอำนาจทำการแทนของนิติบุคคล
 • สำเนาทะเบียนพาณิชย์/ ทะเบียนการค้า หรือเอกสารอื่นที่แสดงว่าประกอบธุรกิจ เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการ

สนใจสมัครและขอข้อมูลเพิ่มเติม สินเชื่อเพื่อผู้ใช้บริการเงินฝากกับ ธกส ที่นี่

อ้าง 1 2 3

หมายเหตุ ข้อมูลข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ผู้สนใจควรติดต่อธนาคารโดยตรงเพื่อรายละเอียดที่ชัดเจน 

อ่านบทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

ยืมเงิน 5000 บาท แอปที่สามารถยืมเงินได้ 2563
ยืมเงิน 1000 ด่วน SCB Easy ไทยพาณิชย์