ยืมเงิน 500/1000/3000 ด่วน ออมสิน 2566

เงินอาจไม่ใช่ทุกสิ่ง แต่บางครั้งชีวิตคนเราก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ งานที่ทำในวันนี้ ตกเย็นกลับบ้านพักผ่อน ตื่นขึ้นมาอีกวันอาจจะตกงานได้โดยไม่รู้ตัวเพราะบริษัทยุติกิจการ หรือคนใกล้ตัวทั้งญาติพี่น้องหรือคู่ชีวิต นั่งทานอาหารด้วยกันวันนี้ วันพรุ่งนี้อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นได้ นี่ยังไม่รวมถึงเหตุฉุกเฉินอีกมากมายที่พร้อมจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ โดยปัญหาทั้งหมดล้วนต้องใช้เงินในการแก้ปัญหา แต่ทุกปัญหาย่อมมีทางออกครับ ดังนั้นหากคุณต้องการเงินด่วน เพื่อนำมาจัดการปัญหา ไม่ว่าจะ 500/1000/3000 หรือ ยืมเงิน 5000 ด่วน ธนาคารออมสินพร้อมช่วยคุณครับ

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ยืมเงิน 500/1000/3000 ด่วน ออมสิน 2566

ยืมเงิน 500/1000/3000 ด่วน ออมสินจะเป็นไปได้หรือไม่ในปัจจุบัน คงเป็นคำถามที่หลายคนตั้งขึ้น เพราะในสถานการณ์ปัจจุบัน ยืมเงิน 5000 ด่วน นั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ครับ เพราะเงินหายาก แต่ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานร่วม 105 ปีของธนาคารออมสิน ทำให้ธนาคารพร้อมที่จะให้บริการ ยืมเงินด่วน 5000/8000/10000 ออมสิน แก่ประชาชน เพื่อความสุขที่ยั่งยืนตามสโลแกนของธนาคาร

 

ยืมเงิน 500/1000/3000 ด่วน ออมสิน 2566

ยืมเงินด่วน สินเชื่อเพื่อค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ/ ผู้มีรายได้ประจำ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

ตกงาน ไม่มีลูกค้า ร้านที่เล่นดนตรีอยู่ถูกปิด เงินหมดจะหายืมเงินด่วน 5000 ก็ไม่มีที่พึ่ง เนื่องจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบายของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบในวงกว้างและต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มอาชีพอิสระที่หาเช้ากินค่ำ และแม้แต่อาชีพที่มีรายได้ประจำบางอาชีพเช่นอาชีพสายการบริการ ก็ได้รับผลกระทบอย่างหนัก และทำให้ขาดรายได้ ด้วยเหตุนี้ธนาคารออมสินจึงพร้อมเข้ามาให้ความช่วยเหลือ โดยออกโครงการสินเชื่อสำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เพราะในปัจจุบัน การที่จะยืมเงิน 5000 ด่วนนั้นก็เป็นการยากเต็มทีครับ สินเชื่อโควิดของออมสิน หรือเรียกง่าย ๆ ว่ายืมเงินด่วนออมสิน แม้ในความเป็นจริงจะไม่ด่วนเท่าไหร่แต่ได้เงินจริงครับ ได้วงเงินถึง 10000 บาท เพียงคุณมีคุณสมบัติดังนี้

 • สัญชาติไทย อายุ 20 – 70 ปี
 • ต้องประกอบอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตร เช่น พ่อค้าแม่ค้า รับจ้าง คนขับแท็กซี่ มัคคุเทศก์ ศิลปิน นักดนตรี เป็นต้น
 • มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 30000 บาท
 • มีที่อยู่แน่นอน
 • ได้รับผลกระทบต่อไวรัสโควิด – 19

สามารถลงทะเบียน ที่นี่ เพื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ และธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาผ่าน SMS หลังจากนั้นธนาคารจะติดต่อให้ผู้สมัครเข้ามายื่นเอกสารและทำสัญญา เพียงเท่านี้คุณก็สามารถยืมเงิน ด่วน 5000 ในอัตราดอกเบี้ยต่ำเพียง 0.10% ต่อเดือนครับ

อัพเดทล่าสุด สินเชื่อ ออมสิน 10000 วงเงินยังเหลือและสามารถสมัครได้จนถึง 30 ธันวาคม 2563 ยังกู้ได้ครับ

แต่สินเชื่อ ออมสินสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด – 19 แบบมีคนค้ำ 50000 บาท ปิดการลงทะเบียนแล้วครับ เนื่องจากมีคนลงทะเบียนเต็มวงเงินของโครงการแล้ว

 

ยืมเงิน 500/1000/3000 ด่วน ออมสิน 2565

ยืมเงิน 500/1000/3000 ด่วน ออมสิน สินเชื่อประชาชนสุขใจ

ต้องการยืมเงินด่วน 1000/3000/5000 ออมสินทำอย่างไรดี ธนาคารออมสินมีโครงการดี ๆ รอคุณอยู่ครับ หนึ่งในผลิตภัณฑ์สินเชื่อตามนโยบายของรัฐ สินเชื่อประชาชนสุขใจ สามารถช่วยให้คุณ ยืมเงินด่วน 5000 อาจสูงสุดได้ถึง 200,000 บาท สามารถชำระคืนได้นานถึง 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ ไม่ต้องรีบผ่อนได้นานยันลูกบวช เพียงคุณมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ครับ

 • เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20-60ปี (หากอายุต่ำกว่า 20 ปีต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ปกครองในการทำนิติกรรม)
 • เป็นผู้มีรายได้ประจำ/ เป็นผู้ประกอบการรายย่อย/ เป็นผู้ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพอิสระ
 • มีการออมเงินอย่างสม่ำเสมอ
 • มีที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 • ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงาน ผู้บริหารของธนาคารออมสิน

สามารถยื่นความประสงค์ สมัครสินเชื่อได้ทันทีโดยสินเชื่อจะใช้บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่คุณใช้แสดงในหลักฐานการออมเงินเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้ เพียงเท่านี้คุณก็สามารถยืมเงิน5000 ออมสินได้เงินไปใช้จ่ายตามความต้องการ อีกทั้งยังผ่อนนานและดอกเบี้ยคงทีอีกด้วย

สมัครใจสมัคร ที่นี่

 

ยืมเงิน 1000/3000/5000 ด่วน ออมสิน สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ

เป็นสินเชื่อที่ออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มอาชีพที่มีรายได้ประจำ โดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือน พนักงานบริษัทเอกชน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่มีรายได้น้อย เพื่อเป็นเงินสำรองในการดำเนินชีวิต สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้สินอื่น ๆ เพราะหากจะไปยิบยืมจากแหล่งทุนหนี้นอกระบบ ก็อันตรายเหลือเกินครับ ดังนั้นธนาคารออมสินจึงยินดีให้บริการ ยืมเงินด่วน 5000/8000/10000 หรืออาจจะมากถึง 200,000 บาทเลยทีเดียวครับ โดยต้องมีคุณสมบัติ

 • เป็นผู้มีรายได้ประจำ
 • อายุงานสำหรับข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ อย่างน้อย 1 ปี/ พนักงานบริษัทเอกชน อย่างน้อย 2 ปี
 • สัญชาติไทย อายุระหว่าง 20-60 ปี
 • มีที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 • เปิดบัญชีฝากประเภทเผื่อเรียก ณ ธนาคารที่ยื่นกู้
 • หน่วยงานเป็นผู้ประสานงานควบคุม ดูแล การหักเงินเดือนหรือเงินอันพึงได้และเก็บรวบรวมเงินชำระค่างวดของผู้กู้ในสังกัดนำส่งธนาคาร

ทั้งนี้คุณสามารถผ่อนชำระได้ 3 – 8 ปี ตามแต่จำนวนวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ เช่น 50,000 บาท ชำระภายใน 3 ปี และ 50,001 – 100,000 บาท ชำระภายใน 5 ปี เป็นต้น

สนใจสมัคร สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ ที่นี่

 

ยืมเงิน 500/1000/3000 ด่วน ออมสิน 2565

ต้องการยืมเงิน 5000 ด่วน ออมสิน สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

เงินทุนหมุนเวียนเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ ไม่เพียงเฉพาะแต่การทำธุรกิจ และสำหรับการดำเนินชีวิตปกติหรือนำไปชำระหนี้นอกระบบก็เช่นกัน ดังนั้นหากคุณกำลังต้องการยืมเงิน ด่วน 5000 บาท โครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินช่วยคุณได้ครับ เพียงผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามเงื่อนไขดังนี้

 • เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20 – 60 ปี (หากอายุต่ำกว่า 20 ปีต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ปกครองในการทำนิติกรรม)
 • เป็นผู้มีรายได้ประจำ/ เป็นผู้ประกอบการรายย่อย/ เป็นผู้ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพอิสระ
 • เปิดบัญชีฝากประเภทเผื่อเรียก กับ ธนาคารออมสิน ณ สาขาที่ขอกู้
 • มีที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 • ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงาน ผู้บริหารของธนาคารออมสิน
 • ต้องไม่เป็นผู้กู้สินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชน เอนกประสงค์

โดยธนาคารจะพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการใช้เงินเป็นสำคัญ เพื่อให้เป็นตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการที่เน้นการเป็นแหล่งดงอนทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือหมุนเวียนเป็นเงินทุนของกิจการหรือนำเงินไปชำระหนี้สินนอกระบบ หากคุณต้องการ ยืมเงินด่วน 5000 และมีคุณสมบัติเข้าข่ายสามารถสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

ยืมเงิน 5000 ด่วน ออมสิน สินเชื่อบัตรกดเงินสดประชาชนพร้อมใช้ Prima Card และ People Card

การสมัครบัตรกดเงินสดของธนาคารออมสินและกดยืมเงินด่วน 5000 บาทจากบัตรก็เป็นอีกทางครับ ที่สามารถช่วยให้คุณยืมเงินด่วนออมสินได้ดั่งใจ ธนาคารออมสินเป็นสถาบันการเงินที่มีผลิตภัณฑ์ด้านบัตรเครดิต บัตรเดบิตและบัตรกดเงินสดมากมายหลายชนิดครับ แต่บัตรที่เหมาะสมและเป็นบัตรที่พร้อมช่วยประชาชนรากหญ้าที่สุด ก็คงหนีไม่พ้น บัตรกดเงินสดประชาชนพร้อมใช้ ซึ่งมีด้วยกัน 2 บัตร คือบัตรเงินสด Prima Card และ People Card ซึ่งในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันที่บัตร people card เป็นอันดับแรกครับ

ถ้าคุณต้องการยืมเงิน 5000 บาท บัตร People card เหมาะสมที่สุดครับ เพราะเป็นการอนุมัติสินเชื่อเอนกประสงค์โดยไม่ใช้บุคคลหรือสินทรัพย์เพื่อค้ำประกัน ให้วงเงินสูงสุดถึง 30000 บาทและดอกเบี้ยคิดตามจำนวนเงินและวันที่คุณใช้จริง ดังนั้นหากคุณต้องการ ยืมเงินด่วน 5000 บัตรกดเงินสด People card คือทางเลือกที่ดีที่สุดครับ เพียงคุณมีคุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ผู้มีรายได้ประจำ ถึง 60 ปีและ ผู้มีอาชีพอิสระถึง 65 ปี
 • อายุงานและระยะเวลาในการประกอบกิจการ ไม่น้อยกว่า 1 ปี

ขั้นตอนการสมัครและรายละเอียดการเตรียมเอกสาร ที่นี่

ส่วนบริการบัตรกดเงินสด Prima Card เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อเอนกประสงค์ ในรูปของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Credit) เพื่อเป็นวงเงินสำรองให้ท่านนำไปใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความต้องการ วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้หรือไม่เกิน 1.5 ล้านบาท โดยไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกันครับ เมื่อเทียบกับบัตรกดเงินสด People Card แล้วจะเห็นว่าเหมือนกันหมดทุกประการ ต่างออกไปแค่วงเงินครับ ดังนั้นหากคุณต้องการ ยืมเงินด่วน 5000 ออมสินก็ควรเลือกบัตร People Card แต่ถ้าต้องการใช้เงินมากกว่านั้นหรือมีศักยภาพทางการเงินเพียงพอก็สามารถยื่นสมัครเป็นบัตร Prima Card ได้ซึ่งจะมีวงเงินที่สูงกว่า อย่าลืมว่าเป็นเงินยืม ไม่ได้ให้เปล่า เมื่อยืมก็ต้องคืนนะครับไม่ว่าจะเป็นจำนวนเงินเท่าใด สนใจสมัครบัตรกดเงินสด Prima Card

 

อ้างอิง 1 2 3

อ่านบทความอื่น ๆ 

 

ยืมเงิน 2000 – 3000 ด่วน กสิกร/กรุงไทย/ออมสิน/กรุงศรี/SCB/TMB 2565
ยืมเงินด่วนฉุกเฉิน 10000/50000/100000/300000 กับสินเชื่อเงินติดล้อ
แจกเงินฟรี 500/1000/3000 บาท วันนี้ 2022