www.gsb.or.th ลงทะเบียน ออมสิน 30000 ล่าสุด 2023

ใครที่กำลังรอสินเชื่อซีรีส์ใหม่จากธนาคารออมสิน ปัจจุบันทุกท่านสามารถลงทะเบียนออมสิน 30000 ผ่านเว็บไซต์ www.gsb.or.th ได้แล้ว โดยจะเป็นการลงทะเบียนสมัครสินเชื่อเพื่อคุณ ออมสิน วงเงินสูงสุด 30,000 บาท ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 2 ปี สามารถสมัคร ยืมเงินออมสิน 2566 ได้แบบไม่ต้องมีหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก สามารถโปะได้เมื่อมีเงินก้อน ร้อยละ 1.25 ต่อเดือน สามารถสมัครได้ทั้งพนักงานประจำ และผู้ประกอบอาชีพอิสระ ไม่ว่าท่านะจะเป็นพ่อค้าแม่ขายออนไลน์หรือตลาดนัด หรือมีหน้าร้านของตัวเอง ก็สมัครลงทะเบียนออมสิน 30000 บาท ได้ทุกคน

 

ขั้นตอนการสมัครลงทะเบียนออมสิน 30000 ล่าสุด 2566


1.เข้าไปที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th
2.คลิกสมัครใช้บริการสินเชื่อ
3.อ่านรายละเอียดและเงื่อนไขการสมัครสินเชื่อ
4.เช็คถูกหน้าข้อความ “ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดเงื่อนไขทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นแล้ว…”
5.คลิก ยืนยันตามข้อตกลง
6.กรอกเลขบัตรประชาชน
7.เลือกประเภทลูกค้า (อาชีพอิสระ หรือ อาชีพรายได้ประจำ)
8.คลิก ลงทะเบียนขอสินเชื่อ

ระยะเวลาการสมัครสินเชื่อออมสิน 30000 สินเชื่อเพื่อคุณ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566

 

สินเชื่อเพื่อคุณ 30000