5 สินเชื่อเพื่อคนติดบูโร ไม่ต้องใช้หลักประกัน อาชีพอิสระสมัครได้ 2567

ปัญหาการติดเครดิตบูโรนั้น ถือเป็นกำแพงที่สูงใหญ่ซึ่งปิดกั้นและปิดประตูสำหรับทุกท่านที่กำลังมองหาแหล่งสินเชื่อเงินด่วน เพราะในการพิจารณาสินเชื่อทุกรายการนั้น ประวัติการชำระเงินคืนและความน่าเชื่อถือย่อมเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสูงสุด และยิ่งสำหรับท่านที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันด้วยแล้ว โอกาสที่จะหายืมเงินก็แทบจะเป็นศูนย์

ดังนั้นในครั้งนี้เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือทุกท่านที่มีปัญหา ติดเครดิตบูโร และไม่มีหลักประกันทั้งที่ดิน บ้าน รถยนต์หรือแม้กระทั่งรถมอเตอร์ไซค์ให้สามารถกู้เงินด่วนขอสินเชื่อได้ วันนี้เราจะพาไปดูกับบทความ “5 สินเชื่อเพื่อคนติดบูโร ไม่ต้องใช้หลักประกัน อาชีพอิสระสมัครได้ 2567” ให้รู้จักและทราบรายละเอียดกัน เผื่อท่านจะสนใจแลองสมัครเพื่อขอสินเชื่อดูกัน

 

หาได้ยากแต่ก็พอจะมีหนทางอยู่บ้างสำหรับทุกท่านที่ติดเครดิตบูโร ไม่สามารถยื่นกู้และขอสินเชื่อกับธนาคาร หรือแม้กระทั่งไม่มีทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ที่จะสามารถนำมาค้ำประกันการขอสินเชื่อทรัพย์สินแลกเป็นเงินได้ วันนี้เราพอจะมีทางเลือกที่น่าสนใจ สำหรับการขอสินเชื่อสำหรับคนติดบูโร โดยส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่การขอกู้เงินรายย่อย ที่อาจจะต้องมีเอกสารพร้อมด้วยหลักฐานยืนยันรายได้เพื่อใช้ในการพิจารณาสินเชื่อซึ่งก็จะเข้าข่ายการสมัครสินเชื่อของกลุ่มอาชีพอิสระด้วยเช่นกัน

หลักการขอสินเชื่อสำหรับคนติดบูโร

ในเมื่อติดเครดิตบูโรแล้ว ยังมาติดปัญหาด้านหลักทรัพย์ค้ำประกันอีก ในส่วนต่อจากนี้ก็จะเป็นแนวทางที่เหลืออยู่ ซึ่งจะสามารถให้ความช่วยเหลือแก่ทุกท่านให้สามารถดำเนินการขอสินเชื่อเพื่อให้ผ่านการอนุมัติและได้เงินกลับไปใช้จ่าย ซึ่งมีหลักการที่จะต้องพิจารณาเพื่อเข้าเจรจาและอาจจะต้องอธิบายเพิ่มเติมกับผู้ให้บริการสินเชื่อนั้น ๆ ให้เชื่อมั่นว่าท่านจะสามารถหาเงินมาชำระเงินคืนได้ ซึ่งได้แก่

หลักฐานด้านการประกอบอาชีพที่น่าเชื่อถือ

สำหรับการพิจารณาสินเชื่อสำหรับคนติดบูโรบางรายการนั้น นอกจากจะดำเนินการตรวจสอบและดูรายได้และมูลหนี้แล้วนั้น ยังจะต้องพิจารณาหลักฐานต่าง ๆ ที่สามารถยืนยันการประกอบอาชีพ ณ ปัจจุบันของผู้สมัครอีกด้วย ทั้งนี้สำหรับการให้สินเชื่อแก่คนที่มีประวัติค้างชำระนั้น บางครั้งอาจจะต้องหน้าที่ การงาน ตำแหน่งงานในปัจจุบันเพื่อประกอบการพิจารณษ ซึ่งบางครั้งหากมีความน่าเชื่อถือมากเพียงพอ ผู้สมัครก็อาจจะผ่านการอนุมัติสินเชื่อได้

ดูประวัติการค้างชำระอีกครั้ง หากแก้แล้วก็กู้ได้

หลายท่านอาจจะติดเครดิตบูโร หรือมีประวัติการค้างจ่ายสินเชื่อมาก่อน แต่เมื่อถึงขั้นตอนการสมัครขอสินเชื่อใหม่ ถือเป็นเรื่องปกติที่บริษัทหรือธนาคารผู้ให้บริการสินเชื่อนั้น ๆ จะต้องดำเนินการส่งเรื่องตรวจข้อมูลกับสำนักงานเครดิตบูโร โดยหากการค้างชำระนั้นได้รับการแก้ไขแล้ว หรือท่านได้ดำเนินการจ่ายหนี้ซึ่งคงค้างนั้นไปแล้ว เพียงแต่ข้อมูลอาจจะยังไม่อัปเดตหรือบริษัทสินเชื่ออาจจะยังไม่ส่งเรื่องปรับเครดิต ในส่วนนี้ โอกาสในการได้รับการพิจารณาสินเชื่อก็จะมีมากตามไปด้วย

มองหาสินเชื่อสำหรับคนติดบูโรโดยเฉพาะ

ง่ายที่สุดและหมดกังวลเรื่องปัญหาการติดเครดิตบูโร เพราะหากท่านขอสินเชื่อเงินก้อนกับรายการสินเชื่อเพื่อคนติดบูโรโดยเฉพาะ ทำไมจะกู้ไม่ผ่าน ซึ่งส่วนใหญ่นั้น การให้บริการในส่วนนี้จะเป็นการดำเนินการโดยภาครัฐ ยกตัวอย่างเช่น โครงการคลินิกแก้หนี้ ซึ่งจะเป็นการดำเนินการย้ายหนี้ที่ท่านค้างชำระนั้นซึ่งมีแนวโน้มจะเป็นหนี้เสียของสถาบันการเงินให้เข้าโครงการ โดยท่านจะได้วงเงินเพื่อนำมาแก้ไขและแก้เครดิต โดยจะต้องเริ่มต้นนับหนึ่งและผ่อนชำระใหม่กับโครงการ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น SAM หรือ บสย. ที่เข้ามาดำเนินการ

ดังนั้น เมื่อทุกท่านพอจะทราบแนวทางและวิธีการเลือกพิจารณาสินเชื่อสำหรับคนติดบูโรและกลุ่มอาชีพอิสระซึ่งไม่มีสลิปเงินเดือนและไม่มีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันไปบ้างแล้ว ในส่วนต่อจากนี้ก็จะเป็นการนำเสนอ 5 สินเชื่อเพื่อคนติดบูโร และกลุ่มอาชีพอิสระ ซึ่งจะสามารถสมัครเพื่อรับเงินก้อนได้ โดยโอกาสที่จะผ่านการพิจารณาก็จะขึ้นอยู่กับหลักฐานที่ท่านจะต้องนำมาแสดงเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้นั่นเอง

 

1.คลินิกแก้หนี้

 

สินเชื่อเพื่อคนติดบูโร

โครงการแก้หนี้เสียของจริงที่ดำเนินการในรูปแบบของการเป็นตัวกลางในการเชื่อมลูกหนี้กับเจ้าหนี้ซึ่งเป็นเหล่าสถาบันการเงินหลาย ๆ แห่ง ให้สามารถเจรจาและสามารถหาทางออกร่วมกันได้ ซึ่งวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของโครงการนี้ จะมุ่งเน้นให้ลูกหนี้แก้ไขประวัติทางการเงิน พร้อมทั้งเสริมสร้างวินัยทางการเงินที่ดีให้เกิดขึ้นได้

โดยโครงการนี้ ทุกท่านสามารถดำเนินการสมัครเข้าร่วมแก้ใช้ความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นได้ ที่นี่ โดยถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการสินเชื่อคนติดบูโร มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาหนี้อย่างแท้จริงและยั่งยืน เพื่อไม่ให้ทุกทานต้องกลับเข้าสู่วงจรหนี้อีกต่อไป

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 • มีหนี้เสีย เช่น บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ หรือ
 • มีหนี้เสีย ของบุคคลธรรมดา ที่มีรายได้ อายุไม่เกิน 70 ปี หรือ
 • มีหนี้เสีย ค้างชำระมากกว่า 120 วัน และ
 • จะต้องเป็นมีหนี้เสีย รวมไม่เกิน 2 ล้านบาท

เอกสารประกอบการสมัคร

 • รายงานเครดิตบูโร
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ใบเปลี่ยนชื่อ ถ้ามี
 • เอกสารแสดงรายได้ต่าง ๆ เช่น สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน รายการเดินบัญชีย้อนหลัง เป็นต้น

ทั้งนี้สำหรับท่านที่ยังมีประเด็นคำถามเพิ่มเติม ก็สามารถติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1443 หรือเข้าศึกษารายละเอียดด้วยตนเอง ที่นี่

ข้อดี

 • เป็นโครงการที่มีความน่าเชื่อถือและมีสถาบันการเงินเข้าร่วมมากมาย
 • เน้นแก้ไขปัญหาวินัยทางการเงินเป็นสำคัญเพื่อไม่ให้ทุกท่านต้องกลับไปเป็นหนี้อีก
 • สามารถเปลี่ยนจากปัญหาใหญ่ เช่น ติดเครดิตบูโรเป็นการแก้ไขประวัติให้ดีขึ้นได้

ข้อเสีย

 • เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาค่อนข้างนาน
 • ไม่ได้เป็นเงิน แต่จะได้เป็นการปรับโครงสร้างหนี้

เหมาะกับใคร

 • โครงการนี้จะเหมาะมาก ๆ สำหรับทุกท่านที่ต้องการเคลียร์ประวัติคงค้างกับสถาบันการเงินให้กลับมาเป็นสถานะปกติ และลูกหนี้ที่รู้ตัวว่าไม่สามารถจ่ายหนี้ได้

 

2.สินเชื่อนาโนไม่เช็คบูโร Shopee SEasyCash

 

สินเชื่อเพื่อคนติดบูโร

หมดกังวลเรื่องการตรวจเครดิตบูโร และไม่จำเป้นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันใด ๆ ทั้งสิ้น ขอเพียงมีประวัติการใช้จ่ายซื้อสินค้าหรือผ่อนของผ่าน Shopee อย่างต่อเนื่อง ทุกท่านก็จะสามารถได้รับโอกาสเชิญเข้าร่วมบริการสินเชื่อเงินสด SEasyCash ให้ยืมเงินด่วนผ่านแอพได้ง่าย ๆ ทันที โดยไม่ต้องใช้หลักประกันใด ๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้สินเชื่อ Shopee นั้นเป็นหนึ่งในบริการทางด้านการเงินภายใต้เครือ SEA Group ซึ่งได้รับใบอนุญาตการดำเนินการธุรกิจด้านสินเชื่อออนไลน์ สามารถให้บริการทุกท่านด้วยสินเชื่อเงินด่วน อนุมัติเร็วซึ่งจะมีการคิดคำนวณและพิจารณาวงเงินสินเชื่อจากประวัติการซื้อสินค้า และปะวัติการชำระเงิน ซึ่งยิ่งท่านช้อปเยอะ จ่ายเยอะผ่านแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์อย่าง Shopee ทุกท่านก็จะยิ่งได้รับวงเงินสินเชื่อมากขึ้นเท่านั้น และยิ่งจ่าย ยิ่งผ่อนก็จะได้วงเงินเพิ่ม ซึ่งสามารถขึ้นไปสูงสุดถึง 40,000 บาท

ดังนั้นหากท่านสนใจและต้องการสมัครก็สามารถเข้าศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ ทันที

ข้อดี

 • กู้ได้โดนไม่จำเป็นต้องใช้สลิปเงินเดือนหรือเอกสารแสดงรายได้อื่น ๆ
 • ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันก็สมัครได้
 • ยิ่งใช้เยอะ จ่ายคืนเยอะก็มีโอกาสได้รับการพิจารณาเพิ่มวงเงิน
 • อาชีพอิสระ พ่อค้าแม่ค้าก็กู้ได้ขอเพียงได้รับเชิญผ่านแอพ Shopee

ข้อเสีย

 • ต้องได้รับเชิญให้เข้าร่วมบริการเท่านั้น
 • วงเงินน้อย
 • ระยะเวลาผ่อนชำระไม่นานมากนัก ไม่เกิน 3 – 5 เดือน
 • อาจถูกพิจารณาลดวงเงินหรือระงับบริการได้ทันที หากไม่ชำระตรงเวลา

เหมาะกับใคร

 • เหมาะมาก ๆ สำหรับลูกค้า Shopee ที่ใช้บริการซื้อสินค้าอย่างสม่ำเสมอ
 • ท่านที่ต้องการเงินด่วน 3,000 – 5,000 บาท สามารถใช้บริการได้

 

3.Money Thunder สินเชื่อไม่เช็คบูโร

 

สินเชื่อเพื่อคนติดบูโร

กู้ที่อื่นไม่ผ่าน กู้ที่ไหนไม่ได้ ลองเข้ามากู้กับสินเชื่อเงินด่วน Money Thunder ได้ทันที ทั้งนี้รายการสินเชื่อออนไลน์ Money Thunder เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยสำหรับทุกท่านที่ประกอบอาชีพอิสระหรืออาจจะต้องการเงินก้อนแต่ไม่มีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินค้ำประกันเพื่อสมัครสินเชื่อรถแลกเงินหรือมอเตอร์ไซค์แลกเงิน

สินเชื่อที่น่าสนใจและเหมาะสำหรับบทความนี้ของ Money thunder คือสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ พร้อมอนุมัติวงเงินด่วนสูงสุดที่ 40,000 บาท ผ่อนได้นาน 36 เดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ย 9.9 – 33% ต่อปี ผ่อนเริ่มต้นขั้นต่ำไปเพียง 200 บาทเท่านั้น

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย อายุ 20 – 65 ปี
 • ประกอบอาชีพอิสระ รับจ้าง ค้าขาย หรือเป็นพนักงานประจำก็สมัครได้
 • ใช้เอกสารเพียงบัตรประชาชน และรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากแอพธนาคาร รองรับมากถึง 9 ธนาคาร

ทั้งนี้สำหรับข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม ทุกท่านสามารถเพิ่มโอกาสในการพิจารณาได้เพียง อัปโหลดข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ข้อมูลเครดิตบูโร หรือบิลค่าไฟ หรือค่าจ่ายอื่น ๆ และสำหรับท่านที่สนใจและต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ก็สามารถตามไปดูข้อมูลได้ ที่นี่

ข้อดี

 • สินเชื่อออนไลน์ทุกแหล่งสามารถทดลองสมัครได้ฟรี ดังนั้นลองดูก็ไม่เสียหาย
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันหรือไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน
 • วงเงินค่อนข้างเยอะและผ่อนได้นาน

ข้อเสีย

 • หากไม่ผ่าน ส่วนใหญ่มักจะไม่แจ้งสาเหตุว่าไม่ผ่านเพราะอะไร
 • ดอกเบี้ยค่อนข้างสูง ที่ 33% ต่อปี

เหมาะกับใคร

 • เหมาะกับทุกคน ทดลองสมัครได้ทันทีผ่านก็สามารถรับวงเงินได้ หากไม่ผ่านก็รอ 1 เดือนแล้วสมัครใหม่อีกครั้ง

 

4.พิโกไฟแนนซ์ สินเชื่อเพื่อคนติดบูโร

 

สินเชื่อเพื่อคนติดบูโร

สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์เป็นทางหนึ่งที่น่าสนใจและอาจจะตรงใจหลาย ๆ ท่านโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในภูมิภาค ซึ่งพิโกไฟแนนซ์เป็นสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดซึ่งได้รับการอนุญาตให้บริการสินเชื่อเงินด่วน โดยการกำหนดเงื่อนต่าง ๆ นั้นจะเป็นไปตามความต้องการของบริษัท ดังนั้นในบางกรณี (ไม่การัยตีว่าจะมีทุกแห่ง) อาจจะมีการให้สินเชื่อเพื่อคนติดบูโรสามารถนำเงินก้อนไปใช้จ่ายเพื่อกลับตัวกลับใจหรือเปลี่ยนแปลงประวัติทางการเงินได้

แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีพิโกไฟแนนซ์ที่พร้อมให้บริการกว่า 600 แห่งทั่วประเทศ แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มสินเชื่อที่จะต้องใช้ทรัพย์สินมาค้ำประกันการให้เงินก้อน อาทิ ที่ดิน บ้าน รถยนต์ ดังนั้นหากท่านมีประวัติค้างชำระหรือติดบูโร และก็ไม่มีทรัพย์สินมาค้ำประกันสินเชื่อด้วย อย่างน้อย ๆ ก็อาจจะต้องร้องขอญาติมิตรให้นำทรัพย์สินเหล่านั้นมาช่วยค้ำประกัน เพื่อให้สามารถได้รับวงเงินก้อนไปใช้

ทุกท่านสามารถเข้าตรวจสอบรายชื่อของพิโกไฟแนนซ์ได้ ที่นี่

ข้อดี

 • ได้เงินแน่ ๆ ขอเพียงมีทรัพย์สินมาค้ำประกัน
 • สามารถผ่อนชำระได้นาน และเงื่อนไขสามารถเจรจาต่อรองได้

ข้อเสีย

 • ต้องใช้ทรัพย์สินค้ำประกันการสมัคร

เหมาะกับใคร

 • พิโกไฟแนนซ์เหมาะมาก ๆ สำหรับท่านที่กำลังมองหาแหล่งสินเชื่อท้องถิ่นหรือสินเชื่อเงินก้อนในเขตที่ท่านอยู่อาศัย

 

5.โรงรับจำนำ ยืมเงินได้ไม่ต้องเช็คบูโร แบล็คลิส

 

สินเชื่อเพื่อคนติดบูโร

ติดบูโร ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และอาจจะรวมไปถึงไม่มีอาชีพที่แน่นอนหรือไม่มีรายได้ประจำ ทั้งหมดนั้นเป็นเครื่องยืนนันว่าตัวท่านเองเป็นบุคคลที่ “ไร้เครดิต” ซึ่งจะเป็นบุคคลที่ไม่มีความน่าเชื่อถือทางการเงิน ดังนั้นจะไปสมัครหรือขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน บริษัทสินเชื่อ หรือธนาคารที่ไหน ๆ ก็ยากที่จะได้รับการอนุมัติ แต่! ท่านอาจจะไม่จำเป็นต้องมีแก้วแหวนเงินทอง ขอเพียงมีของมีค่า เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์งานช่าง ของที่ใช้ทำงาน เครื่องดนตรี พระเครื่อง เท่านี้ก็สามารถนำเข้ามาตีราคา และจำนำเพื่อเอาเงินก้อนออกไปใช้จ่ายได้ทันทีกับโรงรับจำนำ

ข้อดี

 • เข้าใช้บริการง่าย ได้เงินแน่นอน
 • จำนำได้แทบทุกรายการ ขอเพียงเป็นของมีค่า

ข้อเสีย

 • มักจะได้เงินน้อย ตามราคาประเมินซึ่งจะอยู่ที่ 50 – 60% ของมูลค่าจริงเท่านั้น

เหมาะกับใคร

 • ทุกท่านที่หมดหนทาง กู้ที่ไหนก็ไม่ผ่าน ขอเพียงมีทรัพย์สินก็นำเข้าตีราคาได้ทันที

แม้ว่าบางครั้งชีวิตจะเจอมรสุม แต่ของมีราคาบางรายการก็อาจจะสามารถช่วยให้ท่านได้เงินหลักพันกลับออกไปใช้ได้ ดังนั้น โรงรับจำนำจึงเป็นทางเลือกสุดท้ายสำหรับสินเชื่อเพื่อคนติดบูโรที่เราขอนำเสนอ เพราะนอกจากนี้ ก็คงจะยากมาก ๆ สำหรับที่ติดเครดิตบูโร ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันและไม่มีรายได้ประจำที่จะมองหาสินเชื่อได้นั่นเอง

อ้างอิง 1 2